Podczas spotkania premier przekonywał naukowców do zmian w systemie szkolnictwa wyższego, które przygotował rząd. Podał przykład Normana Daviesa, który według obowiązującego prawa nie mógłby w Polsce zostać promotorem pracy naukowej.

To właśnie pomysł zmian w klasyfikacji stopni naukowych budzi najwięcej kontrowersji w środowisku naukowym. Dlatego premier zaapelował o otworzenie polskich uniwersytetów na konkurencję z najlepszymi.

Projekt zwiększenia nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę do dwóch procent PKB w 2013 r.

Donald Tusk zapewnił przy okazji, że jego rząd opracował projekt zwiększenia nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę do dwóch procent PKB w 2013 roku.

Szef rządu zapewnił, że zwiększanie środków budżetowych na naukę będzie następować stopniowo. Podkreślił jednak, że wzrost środków finansowych przyniesie skutki - pod warunkiem, że uda się zmienić system szkolnictwa wyższego.

Kudrycka: kierunki flagowe i większa rywalizacja o granty

Utworzenie flagowych kierunków studiów na uczelniach i zwiększenie konkurencji o granty naukowe zapowiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka na spotkaniu ze środowiskiem naukowym i akademickim.

Uczelnie prowadzące kierunki flagowe będą musiały wykazać się - jak tłumaczyła minister - badaniami naukowymi i dydaktyką na najwyższym światowym poziomie. Uczelnie mają też być silnie powiązane z sektorem gospodarczym i zyskać pomoc w staraniach o udział w międzynarodowych badaniach badawczych.

Zarówno szkoły wyższe jak i instytucje naukowe będą musiały zmienić politykę kadrową

Zarówno szkoły wyższe jak i instytucje naukowe będą musiały zmienić politykę kadrową. Rząd chce skłonić je do wprowadzenia kontraktów na czas określony, obowiązkowych staży również zagranicznych i systematycznej oceny dorobku naukowego pracowników.

Zmiany obejmą Polską Akademię Nauk. Ma się zmienić system zarządzania akademią, a poszczególne instytuty zostaną zreformowane.

Kontynuowana będzie restrukturyzacja jednostek badawczo-rozwojowych. Te, które nie spełnią wymagań akredytacyjnych i nie uzyskają statusu państwowych instytutów naukowych, zostaną skomercjalizowane.

Kudrycka zaznaczyła, że nie są to jeszcze projekty konkretnych ustaw, ale założenia do nich, które zostaną przekazane do konsultacji wszystkim uczelniom i instytucjom naukowym.