Poradnia ubezpieczeniowa | Odpowiadamy na pytania: Kto stwierdza podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu? Dlaczego ZUS może zwlekać z wezwaniem do zapłaty zaległych składek? W jakich przypadkach można zgłosić się do niskich składek po 8 stycznia? W jaki sposób ZUS może wezwać chorego na badanie lekarski?
Otrzymałem z ZUS decyzję o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym z tytułu działalności gospodarczej, która była wpisana do rejestru, ale jej nie wykonywałem. Decyzja nie wspomina o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Czy ZUS wyda odrębną decyzję w tej sprawie, czy też wyda ją Narodowy Fundusz Zdrowia?
W opisywanym przypadku ZUS zapewne wydał decyzję o niepodleganiu przez ubezpieczonego tylko obowiązkowi ubezpieczeń społecznych (emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu) na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z pominięciem kwestii ubezpieczenia zdrowotnego.