Zdaniem orzekających osoby zajmujące się dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny mają prawo wyboru korzystniejszego świadczenia pielęgnacyjnego.
Kolejni opiekunowie idą do sądów, aby tam uzyskać realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego. Chodzi o osoby, które mają wprawdzie przyznaną pomoc finansową za opiekę nad dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny, ale jest ona o wiele niższa od świadczenia pielęgnacyjnego i dlatego chciałyby przejść na tę właśnie formę wsparcia. Gminy odmawiają im jednak takiej możliwości. Inne stanowisko przedstawiają natomiast sądy, które uznają, że nie ma przeszkód do tego, aby doszło do takiej zamiany. Można się spodziewać, że na takie działanie będzie decydować się coraz więcej opiekunów, bo Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, pytana podczas wczorajszej konferencji prasowej o to, kiedy nastąpi wykonanie orzeczenia TK, wskazała, że będzie to wyzwanie na drugą kadencję rządu.

Rezygnacja z zasiłku