Od Nowego Roku Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom co najmniej trójki dzieci bez względu na to, czy są małe czy dorosłe – przypomniała we wtorek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Zainteresowanie Kartą Dużej Rodziny jest coraz większe – oceniła.

1 stycznia 2019 r. wszedł w życie przepis dający możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny (KRD) rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci - bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Minister była pytana o poziom zainteresowania kartą, po zmianie przepisów.

"Zainteresowanie Kartą Dużej Rodziny rośnie, jest coraz większe. Od pierwszego stycznia, rodzice którzy wychowali co najmniej troje dzieci, nawet jeśli dzieci są dzisiaj dorosłe, mają prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny. (…) W ciągu miesiąca liczba aktywnych Kart Dużej Rodziny wzrosła o prawie 35 tys., dokładnie o 34 tys. 800" – podała szefowa MRPiPS.

"Karta daje przywileje wynikające ze zniżek na przejazdy kolejowe, darmowe wstępy do parków narodowych i 50 proc. ulgę na opłaty paszportowe. Daje też wiele korzyści w sklepach: przy zakupach spożywczych, odzieżowych, paliwa itd. Można na ten temat długo mówić" – dodała.

Do Karty Dużej Rodziny można dołączyć w każdym momencie. Wniosek o jej przyznanie należy złożyć w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl). Do wniosku rodzic musi dołączyć oświadczenie, że miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom w wieku do 18. roku życia, oraz do 25. roku życia - jeśli dzieci uczą się w szkole lub szkole wyższej. KRD przysługuje bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3 plus zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa.

Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (plastikowej) i elektronicznej (na urządzeniach mobilnych). Aplikacja na telefonie daje możliwość geolokalizacji, czyli namierzenia dostępnych usług w najbliższym otoczeniu.

Według danych MRPiPS w ubiegłym roku z Karty Dużej Rodziny skorzystało ponad 2 mln osób - czyli o ponad 140 proc. więcej niż przed trzema laty. Kartę tradycyjną posiadało 2,1 mln osób, z czego 1,23 mln dzieci i 0,87 mln rodziców. Z kolei z karty elektronicznej korzystało 137,1 tys. dzieci oraz 89,2 tys. rodziców.