W tym roku osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi będą mogły skorzystać z nowych form wsparcia w ramach programu „Aktywny samorząd”. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przeznaczy na niego prawie 147 mln zł.
Program jest realizowany bezpośrednio przez powiaty i samorządy wojewódzkie. Co do zasady jego celem jest pomoc dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w likwidacji barier transportowych, ograniczeń w dostępie do informacji i komunikacji międzyludzkiej oraz barier w poruszaniu się. Jednocześnie zarząd funduszu określa co roku, jakie działania są z niego finansowane oraz ile wynosi maksymalna kwota wsparcia (wymagany jest wkład własny). W tym roku nowością w porównaniu do poprzednich edycji programu będzie możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne ruchowo dopłaty do zakupu skutera elektrycznego (do 5 tys. zł) lub dodatkowego napędu elektrycznego do ręcznego wózka inwalidzkiego.
Dodatkowo w br. przewidziane są: dofinansowanie dla osób niesłyszących do kursu i egzaminu na prawo jazdy kategorii B, dostosowanie samochodu do ich potrzeb oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (do tej pory z tej formy wsparcia mogły skorzystać tylko osoby niepełnosprawne ruchowo). Osoby głuche będą mogły np. wyposażyć auto w urządzenie wykrywające sygnał dźwiękowy pojazdu uprzywilejowanego i ostrzegające kierowcę za pomocą wskaźnika optycznego czy aplikację pozwalającą porozumiewać się z pasażerami poprzez wiadomości tekstowe. Dofinansowaniu będzie też mógł podlegać koszt szkolenia z obsługi nowego sprzętu.
Ponadto „Aktywny samorząd” obejmuje wsparcie dla osób niepełnosprawnych w zdobyciu wyższego wykształcenia. W tym przypadku mogą otrzymać dofinansowanie na opłacenie czesnego (do 3000 zł) oraz pokrycie innych wydatków związanych z podjęciem nauki (1000 zł).