statystyki

Poradnia ubezpieczeniowa z 31 stycznia

autor: Joanna Śliwińska, Marcin Nagórek31.01.2019, 08:58; Aktualizacja: 31.01.2019, 11:29
Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca opłaca w sposób proporcjonalny w zależności od liczby dni podlegania tym ubezpieczeniom w danym miesiącu.

Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca opłaca w sposób proporcjonalny w zależności od liczby dni podlegania tym ubezpieczeniom w danym miesiącu.źródło: ShutterStock

W jakich przypadkach można uniknąć obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej Czy ZUS może wydać decyzję zadłużeniową, gdy złożono wniosek o umorzenie zaległości Jakie składki zapłaci przedsiębiorca, gdy rozpoczyna prowadzenie działalności w połowie miesiąca Czy ZUS może samodzielnie określić przyczynę niezdolności do pracy

Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą. Otrzymałem z ZUS decyzję o opłacie dodatkowej za niepłacenie składek (20 proc. kwoty składek) za trzy miesiące w 2018 r. Nie kwestionuję samego długu, ale miałem wtedy problemy zdrowotne, przychody spadły. Bieżące składki wpłacam. Czy mogę podważyć opłatę?

Podstawę prawną nałożenia opłaty stanowi art. 24 ust. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa), zgodnie z którym w razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości ZUS może wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opłatę do wysokości 100 proc. nieopłaconych składek. Od decyzji w sprawie wymierzenia dodatkowej opłaty przysługuje odwołanie do sądu według zasad określonych w art. 83 ustawy systemowej. W orzecznictwie sądowym akcentuje się fakultatywność wymierzenia tej opłaty. Jej zastosowanie nie jest uzasadnione w każdym przypadku – decydujące są w tym względzie okoliczności faktyczne. Przy czym w wyroku Sądu Najwyższego z 20 maja 2004 r., sygn. akt II UK 403/13, podkreślono, że decyzja ZUS o wymierzeniu opłaty dodatkowej podlega kontroli sądu nie tylko pod kątem formalnej poprawności, lecz nadto pod kątem merytorycznej zasadności i celowości. Oznacza to tym samym, że sąd musi dokonać oceny każdego stanu faktycznego również pod względem merytorycznym.

W orzecznictwie podkreśla się również, że opłaty nie mają służyć pogłębianiu kryzysu finansowego płatnika składek w sytuacji, gdy przyczyna braku płatności spowodowana jest przyczynami obiektywnymi. I tak Sąd Apelacyjny w Lublinie z 20 grudnia 2012 r., sygn. akt III AUa 1043/12, wskazał, że trudno dostrzec interes publiczny w pogłębianiu kryzysu finansowego płatnika i obciążaniu go należnościami fakultatywnymi w sytuacji, gdy nie opłaca on składek na ubezpieczenia społeczne z powodu braku środków pieniężnych. Nakładanie dodatkowej opłaty na ubezpieczonego, który nie ma realnej możliwości uregulowania głównego zobowiązania, jest bowiem sprzeczne z celem tej instytucji, gdyż jedynie zwiększa wysokość zobowiązania ubezpieczonego wobec organu rentowego, nie czyniąc spłaty zobowiązania bardziej realną. Jednocześnie akcentuje się, że inaczej powinien być traktowany płatnik, który opóźnia się z wykonaniem obowiązku opłacania składek pomimo dobrej kondycji ekonomicznej, a inaczej taki, który zmaga się z trudnościami finansowymi.

Warto także odnotować stanowisko z wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z 17 sierpnia 2018 r., sygn. akt VIII U 488/18, gdzie podkreślono, że zastosowanie opłaty dodatkowej jest celowe tylko w przypadku, gdy należy lub można przewidywać, iż spełni ona lub może spełnić cel dyscyplinujący. To jest zaś ściśle powiązane z przyczynami, jakie leżały u podstaw powstania zaległości w opłacaniu składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości. Te przyczyny mogą być zależne lub niezależne od płatnika, zawinione przez niego lub niezawinione.

Także w opisywanym przypadku można się spodziewać, że po złożeniu odwołania sąd zmieni decyzję i zwolni przedsiębiorcę z obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej, ponieważ nie płacił on składek nie ze swojej winy. 


Pozostało jeszcze 73% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane