statystyki

Poradnia ubezpieczeniowa z 31 stycznia

autor: Joanna Śliwińska, Marcin Nagórek31.01.2019, 08:58; Aktualizacja: 31.01.2019, 11:29
Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca opłaca w sposób proporcjonalny w zależności od liczby dni podlegania tym ubezpieczeniom w danym miesiącu.

Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca opłaca w sposób proporcjonalny w zależności od liczby dni podlegania tym ubezpieczeniom w danym miesiącu.źródło: ShutterStock

W jakich przypadkach można uniknąć obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej Czy ZUS może wydać decyzję zadłużeniową, gdy złożono wniosek o umorzenie zaległości Jakie składki zapłaci przedsiębiorca, gdy rozpoczyna prowadzenie działalności w połowie miesiąca Czy ZUS może samodzielnie określić przyczynę niezdolności do pracy

Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą. Otrzymałem z ZUS decyzję o opłacie dodatkowej za niepłacenie składek (20 proc. kwoty składek) za trzy miesiące w 2018 r. Nie kwestionuję samego długu, ale miałem wtedy problemy zdrowotne, przychody spadły. Bieżące składki wpłacam. Czy mogę podważyć opłatę?

Podstawę prawną nałożenia opłaty stanowi art. 24 ust. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa), zgodnie z którym w razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości ZUS może wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opłatę do wysokości 100 proc. nieopłaconych składek. Od decyzji w sprawie wymierzenia dodatkowej opłaty przysługuje odwołanie do sądu według zasad określonych w art. 83 ustawy systemowej. W orzecznictwie sądowym akcentuje się fakultatywność wymierzenia tej opłaty. Jej zastosowanie nie jest uzasadnione w każdym przypadku – decydujące są w tym względzie okoliczności faktyczne. Przy czym w wyroku Sądu Najwyższego z 20 maja 2004 r., sygn. akt II UK 403/13, podkreślono, że decyzja ZUS o wymierzeniu opłaty dodatkowej podlega kontroli sądu nie tylko pod kątem formalnej poprawności, lecz nadto pod kątem merytorycznej zasadności i celowości. Oznacza to tym samym, że sąd musi dokonać oceny każdego stanu faktycznego również pod względem merytorycznym.

W orzecznictwie podkreśla się również, że opłaty nie mają służyć pogłębianiu kryzysu finansowego płatnika składek w sytuacji, gdy przyczyna braku płatności spowodowana jest przyczynami obiektywnymi. I tak Sąd Apelacyjny w Lublinie z 20 grudnia 2012 r., sygn. akt III AUa 1043/12, wskazał, że trudno dostrzec interes publiczny w pogłębianiu kryzysu finansowego płatnika i obciążaniu go należnościami fakultatywnymi w sytuacji, gdy nie opłaca on składek na ubezpieczenia społeczne z powodu braku środków pieniężnych. Nakładanie dodatkowej opłaty na ubezpieczonego, który nie ma realnej możliwości uregulowania głównego zobowiązania, jest bowiem sprzeczne z celem tej instytucji, gdyż jedynie zwiększa wysokość zobowiązania ubezpieczonego wobec organu rentowego, nie czyniąc spłaty zobowiązania bardziej realną. Jednocześnie akcentuje się, że inaczej powinien być traktowany płatnik, który opóźnia się z wykonaniem obowiązku opłacania składek pomimo dobrej kondycji ekonomicznej, a inaczej taki, który zmaga się z trudnościami finansowymi.

Warto także odnotować stanowisko z wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z 17 sierpnia 2018 r., sygn. akt VIII U 488/18, gdzie podkreślono, że zastosowanie opłaty dodatkowej jest celowe tylko w przypadku, gdy należy lub można przewidywać, iż spełni ona lub może spełnić cel dyscyplinujący. To jest zaś ściśle powiązane z przyczynami, jakie leżały u podstaw powstania zaległości w opłacaniu składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości. Te przyczyny mogą być zależne lub niezależne od płatnika, zawinione przez niego lub niezawinione.

Także w opisywanym przypadku można się spodziewać, że po złożeniu odwołania sąd zmieni decyzję i zwolni przedsiębiorcę z obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej, ponieważ nie płacił on składek nie ze swojej winy. 


Pozostało 73% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane