statystyki

Skrócenie przechowywania akt jest możliwe po wypełnieniu nowych formularzy

autor: Jan Witkowski01.02.2019, 07:00
Od stycznia mamy nowe wzory formularza ZUS ZSWUA, a także całkowicie nowe dokumenty: ZUS RPA (raport informacyjny) i ZUS OSW (oświadczenie).

Od stycznia mamy nowe wzory formularza ZUS ZSWUA, a także całkowicie nowe dokumenty: ZUS RPA (raport informacyjny) i ZUS OSW (oświadczenie).źródło: ShutterStock

Płatnicy składek muszą przekazać do ZUS wiele dodatkowych danych dotyczących przebiegu ubezpieczenia pracowników. Mają obowiązek to zrobić na nowo wprowadzonych wzorach dokumentów.

Przed 1 stycznia 2019 r. wszyscy płatnicy składek musieli przechowywać dokumentację osobowo-płacową swoich ubezpieczonych przez 50 lat, co było podyktowane przede wszystkich koniecznością zabezpieczenia określonych danych w celu wykorzystania ich przy ustalaniu prawa i wysokości świadczeń emerytalno-rentowych. Ubezpieczony (lub – w razie jego śmierci – uprawniony członek rodziny) może bowiem dopiero po wielu latach od zakończenia pracy zgłosić wniosek o emeryturę, rentę lub inne świadczenie. Mimo że od 1 stycznia 1999 r. płatnicy składają imienne raporty miesięczne, to przepisy nie przewidywały przekazywania w nich wszystkich danych potrzebnych do ustalenia świadczeń. Sytuację tę rozwiązały obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. znowelizowane przepisy. Przewidują one możliwość skrócenia do 10 lat dotychczasowego 50-letniego okresu przechowywania dokumentacji. Niestety, w zamian za krótszy okres przechowywania dokumentacji nowa ustawa nakłada na płatników składek zatrudniających pracowników i zleceniobiorców obowiązek przekazania do ZUS dodatkowych danych wynikających z tej dokumentacji.

Na bieżąco

Znowelizowane przepisy nałożyły na płatników składek dodatkowe obowiązki przy wypełnianiu przekazywanych do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych. I tak począwszy od 1 stycznia 2019 r. w imiennych raportach miesięcznych oprócz przekazywanych dotychczas informacji muszą oni podawać dodatkowe dane niezbędne do ustalania prawa i wysokości świadczeń emerytalno-rentowych. Chodzi o dane dotyczące:

  • wypłaconego przychodu niezbędnego do ustalenia podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury ustalanej według dotychczasowych (starych) zasad, tj.:

– przychodu objętego składką emerytalno-rentową wypłaconego w danym roku kalendarzowym za inny rok kalendarzowy,

– przychodu nieobjętego składką emerytalno-rentową, a podlegającego składce wypadkowej, wypłaconego w danym roku kalendarzowym za inny rok kalendarzowy,

– przychodu przysługującego w okresie pobierania świadczeń chorobowych stanowiącego generalnie podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a wyłączonego z tej podstawy tylko z tego powodu, że został wypłacony w okresie pobierania świadczeń chorobowych;

  • okresów wykonywania i wymiaru zajęć pracy nauczycielskiej, które uprawniają do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego (z wyłączeniem przypadku, gdy pracodawca uzyskał pisemną informację od pracownika o ustaleniu prawa do tego świadczenia).

Wszystkie wymienione dane płatnicy składek zobowiązani są przekazywać w nowym dokumencie ubezpieczeniowym – imiennym raporcie miesięcznym o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej.

Jak wynika z informacji uzyskanych w ZUS, obowiązek przekazywania nowych danych dotyczących przychodu w imiennych raportach miesięcznych ZUS RPA mają wyłącznie pracodawcy i zleceniodawcy (zatrudniający pracowników i zleceniobiorców na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia). Pozostali płatnicy składek nie mają ani obowiązku, ani prawnej możliwości przekazywania omawianego formularza.


Pozostało jeszcze 69% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane