Zgodnie z kodeksem pracy co do zasady czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 129 § 1), który zazwyczaj wynosi miesiąc.

Jak się oblicza wymiar czasu pracy? Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy oblicza się:

 • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym
 • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku
 • odejmując od otrzymanego wyniku po 8 godzin za każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela

Dni świąteczne w 2019 r.

Wymiar czasu pracy jest zmniejszany o święta, które przypadają w innym dniu niż niedziela. W 2019 r. świętami wolnymi od pracy poza niedzielami są:

 • 1 stycznia 2019 r. - Nowy Rok,
 • 22 kwietnia 2019 r. - drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja 2019 r. - Święto Pracy,
 • 3 maja 2019 r. - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • 20 czerwca 2019 r. - Boże Ciało,
 • 15 sierpnia 2019 r. - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada 2019 r. - Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada 2019 r. - Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia 2019 r. - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia 2019 r. - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Każde święto w okresie rozliczeniowym przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. Zgodnie z art. 131 § 1 kodeksu pracy tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Wymiar czasu pracy 2019

Wymiar czasu pracy w 2019 roku dla pracownika zatrudnionego w wymiarze 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo w poszczególnych miesiącach wynosi:

 • styczeń - 176 godzin pracy, w tym 22 dni pracy i 9 dni wolnych. Wyliczenie: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 1 święto)
 • luty - 160 godzin pracy, w tym 20 dni pracy i 8 dni wolnych. Wyliczenie: (40 godz. × 4 tyg.)
 • marzec - 168 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 10 dni wolnych. Wyliczenie: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień)
 • kwiecień - 168 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 9 dni wolnych. Wyliczenie: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 1 święto)
 • maj - 168 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 10 dni wolnych. Wyliczenie: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 2 święta)
 • czerwiec - 152 godzin pracy, w tym 19 dni pracy i 11 dni wolnych. Wyliczenie: (40 godz. × 4 tyg.) - (8 godz. × 1 święto)
 • lipiec - 184 godzin pracy, w tym 23 dni pracy i 8 dni wolnych. Wyliczenie: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni)
 • sierpień - 168 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 10 dni wolnych. Wyliczenie: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 1 święto)
 • wrzesień - 168 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 9 dni wolnych. Wyliczenie: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień)
 • październik - 184 godzin pracy, w tym 23 dni pracy i 8 dni wolnych. Wyliczenie: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni)
 • listopad - 152 godzin pracy, w tym 19 dni pracy i 11 dni wolnych. Wyliczenie: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 2 święta)
 • grudzień - 160 godzin pracy, w tym 20 dni pracy i 11 dni wolnych. Wyliczenie: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 2 święta)

Wymiar czasu pracy dla pracownika niepełnosprawnego

Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (art. 15 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Ponadto osoba niepełnosprawna nie może - co do zasady - być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Ograniczeń tych nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników wyrazi na to zgodę.

W przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Ważne: Tak obniżone normy czasu pracy dla pracowników z aktualnymi orzeczeniami (stopień umiarkowany i znaczny) nie powodują obniżenia wysokości wynagrodzenia.

Ponadto osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym (prawo do pierwszego urlopu dodatkowego nabywa się po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia do jednego z tych stopni niepełnosprawności).

Warto też pamiętać, że osoba niepełnosprawna (każdego stopnia: lekkiego, umiarkowanego i znacznego) ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.

Wymiar czasu pracy w 2019 roku dla pracownika z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi:

 • styczeń - 154 godzin pracy, w tym 22 dni pracy i 9 dni wolnych. Wyliczenie: (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 3 dni) - (7 godz. × 1 święto)
 • luty - 140 godzin pracy, w tym 20 dni pracy i 8 dni wolnych. Wyliczenie: (35 godz. × 4 tyg.)
 • marzec - 147 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 10 dni wolnych. Wyliczenie: (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 1 dzień)
 • kwiecień - 147 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 9 dni wolnych. Wyliczenie: (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 2 dni) - (7 godz. × 1 święto)
 • maj - 147 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 10 dni wolnych. Wyliczenie: (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 3 dni) - (7 godz. × 2 święta)
 • czerwiec - 133 godzin pracy, w tym 19 dni pracy i 11 dni wolnych. Wyliczenie: (35 godz. × 4 tyg.) - (7 godz. × 1 święto)
 • lipiec - 161 godzin pracy, w tym 23 dni pracy i 8 dni wolnych. Wyliczenie: (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 3 dni)
 • sierpień - 147 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 10 dni wolnych. Wyliczenie: (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 2 dni) - (7 godz. × 1 święto)
 • wrzesień - 147 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 9 dni wolnych. Wyliczenie: (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 1 dzień)
 • październik - 161 godzin pracy, w tym 23 dni pracy i 8 dni wolnych. Wyliczenie: (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 3 dni)
 • listopad - 133 godzin pracy, w tym 19 dni pracy i 11 dni wolnych. Wyliczenie: (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 1 dzień) - (7 godz. × 2 święta)
 • grudzień - 140 godzin pracy, w tym 20 dni pracy i 11 dni wolnych. Wyliczenie: (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 2 dni) - (7 godz. × 2 święta)