Wysłane do pracodawców w 2018 r. pisma, w których ich klienci wskazują, że nie będą korzystać z ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), straciły aktualność w br. Do czasu otrzymania nowych firmy muszą ich informować o należnej im kwocie obniżenia.
Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez fundusz na pytanie skierowane przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON). Dotyczyło ono interpretacji art. 22 ust. 1a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.), który obowiązuje od 1 października zeszłego roku. Zgodnie z nim pracodawca ma obowiązek raz w ciągu roku dołączyć do faktury wysyłanej kontrahentowi za zakup, informację o zasadach nabywania i korzystania z ulg we wpłatach na PFRON oraz o możliwości złożenia oświadczenia o rezygnacji z tego uprawnienia. Gdy klient się na to zdecyduje, pracodawca nie musi mu potem po każdym zakupie wysyłać informacji z kwotą obniżenia.
Okazuje się, że niektórzy sprzedający otrzymali w ubiegłym roku oświadczenia, w których nabywcy ich produktów lub usług deklarują, że nie chcą korzystać z ulg zarówno w 2018 r., jak i 2019 r. W związku z tym OBPON zapytał PFRON, czy taki dokument daje podstawę do tego, aby nie wystawiać im ulg. Fundusz odpowiada, że nie jest możliwe. Wyjaśnia, że informacja, o której mowa w art. 22 ust. 1a, jest przekazywana raz do roku, przy czym przepis ten nie odnosi się do tego, o jaki rok chodzi, co oznacza, że należy wysyłać ją przynajmniej raz w roku kalendarzowym. W praktyce skutkuje to tym, że od 1 stycznia przesłane wcześniej informacje „resetują się” i przestają wywoływać skutki prawne – podobnie jak otrzymane na ich podstawie oświadczenia o rezygnacji z ulg.
W efekcie od 1 stycznia 2019 r. pracodawca wystawia druk INF-U zawierający kwotę ulgi wszystkim kontrahentom bez względu na datę wystawienia faktury czy dokonania płatności za nią. Jednocześnie w pozycji 43 tego formularza powinien zaznaczyć, że nabywcy nie została przekazana informacja określona w art. 22 ust. 1a ustawy. Dopiero przesłanie przez pracodawcę wspomnianej informacji uruchamia możliwość złożenia przez jego klienta oświadczenia o nieskorzystaniu z ulg. Co więcej, bez tego nie może on wiążąco zrezygnować z otrzymywania druku INF-U z kwotą ulgi.
– Przedsiębiorcy, aby uniknąć nieprawidłowości, powinni od razu przy pierwszej fakturze wystawianej w danym roku załączać informacje dla klientów – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON.