Dzięki zmianom zawartym w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o pieczy zastępczej ograniczona zostanie rola placówek opiekuńczo-wychowawczych. Tak wynika ze stanowiska przygotowanego przez Biuro Analiz Sejmowych (BAS) do wspomnianego projektu. Jego celem jest doprowadzenie do tego, aby jak najwięcej małoletnich mogło przebywać w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.
Reklama
W związku z tym nowelizacja przewiduje m.in. zmianę zasad finansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej (gminy nie będą dopłacać powiatom do małoletnich mieszkających w placówkach opiekuńczo -wychowawczych) oraz ograniczenie możliwości umieszczania dzieci poniżej 10. roku życia w placówkach.
Ponadto samorządy będą podpisywać umowy z rodzicami zastępczymi na czas nieokreślony, a ich wynagrodzenie nie będzie mogło być niższe od kwoty minimalnej pensji w danym roku.
BAS zwraca jednak uwagę, że uprzywilejowanie rodzinnych form opieki może wpłynąć na wzmocnienie ich długoterminowego charakteru, tymczasem co do zasady pobyt dziecka w pieczy powinien być tymczasowy, tak aby mogło szybko wrócić do rodzinnego domu.
Sam projekt nowelizacji ustawy został 6 grudnia 2018 r. skierowany do dalszych prac w stałej podkomisji ds. rodziny. Jednak nie przystąpiła ona jeszcze do jego rozpatrywania. – Z uwagi na to, że projekt jest bardzo obszerny, chciałam, aby prace nad nim rozpoczęły się jak najszybciej, ale Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwróciło się z prośbą, aby jeszcze z tym poczekać. Dlatego nie jestem w stanie w tym momencie określić, kiedy zaczniemy się nim zajmować – mówi Ewa Tomaszewska, poseł PiS, przewodnicząca podkomisji.
Etap legislacyjny
Projekt po pierwszym czytaniu w Sejmie