W zeszłym roku powstało 260 domów i klubów w ramach programu „Senior+”. W sumie w całej Polsce funkcjonuje już 500 tego typu placówek.
Program przewiduje, że gminy i powiaty mogą się ubiegać o pieniądze w dwóch konkursowych modułach – na zakładanie Dziennych Domów Senior+, oraz Klubów Senior+, które działają w uproszczonej formule. Tego typu placówki mają być miejscem spotkań towarzyskich osób starszych, ale także powinny zapewniać dostęp do opieki terapeutycznej i rehabilitacji.
W samym 2018 r. powstało 67 domów i 193 kluby dla seniorów. Dla porównania, w 2015 r. w całej Polsce działało ich niespełna 100. Zmieniły się też kwoty przeznaczane na ich działalność. W 2015 r. było to 30 mln zł, natomiast w 2018 r. już 80 mln zł.
Najwięcej placówek w zeszłym roku powstało w województwie mazowieckim – 45, małopolskim – 34 oraz śląskim – 21. I właśnie te trzy regiony przodują obecnie pod względem liczebności tego typu podmiotów. W województwie mazowieckim funkcjonuje 69 takich placówek (25 domów i 44 klubów), małopolskim – 54 (odpowiednio 17 i 37 ) i śląskim – 44 (odpowiednio 25 i 19).
Powyżej trzydziestu domów i klubów jest też w województwach: wielkopolskim – 39, podkarpackim – 34, dolnośląskim – 33 i pomorskim – 30. Najmniej funkcjonuje ich w podlaskim – 18 i opolskim – 14.
W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, na kontynuację programu „Senior+” rząd przeznaczył 80 mln zł.