W czwartek, 10 stycznia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" odbyły się rozmowy członków kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej z przedstawicielami reprezentatywnych związków zawodowych działających w oświacie. MEN reprezentowali minister Anna Zalewska i wiceminister Maciej Kopeć.

"Jesteśmy umówieni na dalsze rozmowy, które zaplanowane zostały na 22 stycznia. Do środy, 16 stycznia czekamy na pisemną odpowiedź związków dotyczącą przedstawionych przez MEN propozycji. Zaproponowaliśmy dodatek dla nauczycieli stażystów rozpoczynjących pracę w zawodzie +Stażyści na START+. Uporządkujemy sytuację z tzw. godzinami pokarcianymi. Chcemy, aby każdy nauczyciel posiadający wyróżniającą ocenę pracy, otrzymywał co miesiąc dodatkowe pieniądze" – podkreśliła minister Anna Zalewska.

Podczas dzisiejszego spotkania w CPS "Dialog" minister edukacji zaproponowała przedstawicielom związków zawodowych, że każde zajęcia dodatkowe będą płatne. Oznacza to, że w ramowych planach nauczania zwiększona zostanie liczba godzin do dyspozycji dyrektora.

Zaproponowaliśmy również stronie związkowej, aby o dodatek za wyróżniającą pracę mogli ubiegać się wszyscy nauczyciele, bez względu na stopień awansu zawodowego. To działanie o charakterze motywacyjnym, mające na celu podniesie jakości pracy szkoły.

Kolejną propozycją był bardziej przejrzysty i zachęcający do pracy w zawodzie młodych nauczycieli program gratyfikacji finansowej "Stażyści na START". Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja finansowa nauczycieli zaczynających pracę w zawodzie wymaga dodatkowego wsparcia. W związku z tym zaproponowaliśmy stronie związkowej podjęcie rozmów, które mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom najmłodszej grupy zawodowej nauczycieli.

Dodatkowo chcemy, aby co roku związki zawodowe określały regulaminy dodatków płacowych nauczycieli – wysokość stawek dodatków (art. 30 Karty Nauczyciela).

Ponadto Instytut Badań Edukacyjnych zaprosi do szerokiej debaty ekspertów, którzy będą mieli za zadanie uproszczenie systemu biurokracji w polskiej szkole, a także odniesie się w szerokiej debacie społecznej do kwestii uproszczenia systemu wynagradzania nauczycieli.

Żądania płacowe, przedstawione w ostatnich dniach przez związki zawodowe, niosą za sobą następujące skutki finansowe dla budżetu państwa. Szacunkowe koszty spełnienia postulatu ZNP wyniosą 14,9 mld zł. Szacunkowe koszty spełnienia postulatu "Solidarności" – 6,5 mld zł., natomiast Forum Związków Zawodowych – 17,7 mld zł. W 2018 r. subwencja oświatowa wyniosła 43 mld zł, a w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 r. planowana jest na blisko 46 mld zł. Warto dodać również, że jeszcze w 2016 roku subwencja wynosiła nieco ponad 41 mld zł.

Szukamy dodatkowych rozwiązań, umówiliśmy się na dalsze rozmowy.

Przypominamy, że w budżecie państwa zapewniliśmy dodatkowe środki na sfinansowanie podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. W sumie będzie to 6,5 mld zł w latach 2018-2020. Począwszy od kwietnia 2018 roku, zgodnie z zapowiedziami minister Anny Zalewskiej, rozpoczęliśmy wprowadzanie planu podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o ok. 15,8 proc. Od 1 stycznia 2019 roku wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 5 proc., a za rok będzie to kolejne 5 proc.