Pracownicy cywilni wojska dostaną podwyżki z wyrównaniem od początku br. roku - poinformował PAP resort obrony. MON potwierdził też wysokość tych podwyżek - ma to być średnio ponad 300 zł. MON przedstawi szczegółowe propozycje związkowcom na spotkaniu 23 stycznia.

Resort obrony, odpowiadając na pytania PAP dotyczące zapowiadanych podwyżek dla pracowników cywilnych wojska, wyjaśnił, że ta grupa zawodowa otrzyma podwyżki w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia ustawy budżetowej. Ponieważ ustawa ta jest jeszcze procedowana, podwyżki dla cywilów zatrudnianych przez wojsko zostaną wypłacone z wyrównaniem od początku roku.

"Stosownie do zapisów art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 373) podwyższenie wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej następuje w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku. W związku z tym pracownicy resortu obrony narodowej otrzymają podwyższenie wynagrodzeń z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2019 r. Obecnie, zatwierdzony przez Radę Ministrów 25 września 2018 r. projekt ustawy budżetowej na 2019 r. został przekazany do Sejmu RP i nie został jeszcze uchwalony" - napisały służby prasowe MON w odpowiedzi dla PAP.

Jednocześnie resort podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi, że planuje podwyższyć wynagrodzenia dla pracowników cywilnych - mają one wzrosnąć w 2019 r. średnio o "ponad 300 zł".

Resort obrony zapewnił też, że "prowadzi na bieżąco analizy stanu zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników wojska". Według jego wyliczeń obecnie średni poziom wynagrodzenia pracowników wojska wynosi 3.974,16 zł. "Dzisiaj główną intencją kierownictwa MON jest wyrównywanie dysproporcji płacowych na takich samych stanowiskach pracy. Resort corocznie przekazuje pracodawcom pulę dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na wyrównywanie dysproporcji" - poinformował MON.

PAP ustaliła, że MON chce przedstawić propozycje podwyżek dla cywilów zatrudnionych w wojsku podczas spotkania w Warszawie zaplanowanego na 23 stycznia. Zaproszeni na te spotkanie zastali przedstawiciele siedmiu organizacji związkowych działających w MON, które są stroną Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Zaproszenie do przedstawicielstw związkowców wysłał Wojciech Drobny, pełnomocnik ministra obrony ds. współpracy ze związkami zawodowymi.

Szef resortu obrony Mariusz Błaszczak pod koniec ubiegłego roku przedstawił podsumowanie działalności kierownictwa MON i Sił Zbrojnych RP w trakcie trzech lat rządów PiS. Podczas swojego wystąpienia szef MON zapowiedział, że w przyszłym roku pracowników cywilnych wojska czeka podwyżka. Wtedy informował, że wyniesie ona "ponad 300 zł". Dodał też, że od 2011 r. podwyżki wynagrodzeń pracowników cywilnych były zamrożone. "Dopiero w latach 2016 i 2017 podniesiono limity finansowe, co pozwoliło na podwyżkę średnio o 250 zł w 2016 r. i ponad 200 zł w 2017 r." - powiedział. Dodał też, że w bieżącym roku podjął decyzję o przeznaczeniu na podwyżki w swoim resorcie 114,5 mln zł, co spowodowało, że wynagrodzenia wypacane przez MON wzrosły średnio o 200 zł.

Pod koniec zeszłego roku MON poinformowało też PAP, że pracuje nad propozycjami zmian w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (PUZP), które pozwolą na zmiany w przepisach płacowych dot. pracowników cywilnych wojska.