Surowe sankcje grożą między innymi za niezawarcie w terminie umów tworzących nowy system oszczędzania, a także za nakłanianie pracowników do rezygnacji z niego. W grę mogą wchodzić miliony złotych.
Dziś piąty z cyklu artykułów przygotowywanych we współpracy z kancelarią Raczkowski Paruch. Opisujemy w nich założenie PPK krok po kroku, prawa i obowiązki związane z prowadzeniem takiego programu, zasady korzystania ze środków zgromadzonych w PPK oraz kwestie odpowiedzialności karnej.
Poprzednie artykuły z cyklu ukazały się w tygodniku Kadry i Płace:
• 29 listopada 2018 r. – „Nowa pracownicza forma oszczędzania na emeryturę już pewna” (DGP nr 232),
• 13 grudnia 2018 r. – „Jak krok po kroku założyć pracowniczy plan kapitałowy” (DGP nr 242),
• 27 grudnia 2018 r. – „PPK to nowe obowiązki pracodawców” (DGP nr 250),
• 3 stycznia 2019 r. – „Wpłaty i dopłaty do PPK, czyli co składa się na nasze oszczędności” (DGP nr 2).
Pisaliśmy o tym...
Graficzne ściągawki z pracowniczych planów kapitałowych publikowaliśmy 30 listopada w wydaniu specjalnym Tygodnika Gazeta Prawna – „Pracownicze Plany Kapitałowe. O tym muszą wiedzieć wszyscy” – DGP nr 233
Zdecydowana większość ustaw nakładających obowiązki na różne podmioty, w tym na pracodawców i jednostki organizacyjne, zawiera rozdział zawierający przepisy karne. Opisane w nim typy wykroczeń i przestępstw mają gwarantować wykonanie postanowień ustawy oraz zmierzają do regulacji obrotu gospodarczego czy rynku pracy. Nie inaczej jest w przypadku ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215; dalej: ustawa o PPK). W jej rozdziale 16 wymieniono wiele wykroczeń oraz jedno przestępstwo. Ich istota sprowadza się do naruszenia szczegółowych postanowień ustawy.