W 2019 r. miesięczne, minimalne wynagrodzenie pracownika wyniesie 2250 zł, a najniższa stawka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych – 14,70 zł. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. poz. 1794).

Oznacza to, że od 1 stycznia firmy muszą podwyższyć pensje ok. 1,47 mln osób. Tylu zatrudnionych – według GUS – zarabia bowiem nie więcej niż ustawowe minimum. Wzrosną też wszystkie świadczenia i zobowiązania, których wysokość jest powiązana z najniższą płacą, w tym m.in. dodatek za pracę w nocy i podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorcy korzystającego z preferencji we wpłatach na ZUS.

W następnych latach możliwe są dalsze zmiany dotyczące najniższego wynagrodzenia. Przy ustaleniu tego, czy zatrudniony osiąga minimalną płacę, mają nie być uwzględniane kolejne składniki pensji. Począwszy od 2017 r. nie jest wliczany dodatek za pracę w porze nocnej. Zgodnie z rządowym projektem nowelizacji ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2177) od 2020 r. nie będzie uwzględniany dodatek stażowy. 

Etap legislacyjny

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.