„Pod pretekstem wprowadzania rozwiązań prospołecznych nie mogą być proponowane zmiany kontrowersyjne, wątpliwe z punktu widzenia interesów państwa i osłabiające pozycję apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego” – stwierdza w liście otwartym do premiera oraz ministrów zdrowia, sprawiedliwości oraz rodziny kilkudziesięciu farmaceutów, w tym byli członkowie władz samorządu aptekarskiego, wojewódzcy konsultanci w dziedzinie farmacji oraz inspektorzy farmaceutyczni.
Chodzi o projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego przygotowany przez resorty sprawiedliwości i zdrowia. Przewiduje on zmianę w art. 94a ustawy. Cel: dopuszczenie aptek do udziału w programie Karty Dużej Rodziny. Obecnie bowiem wszystko, co wykracza poza informowanie o godzinach otwarcia placówki, może być uznane za niedozwoloną reklamę apteki. Po zmianach informować będzie można również o uczestnictwie w rządowym programie Karty Dużej Rodziny.
„Art. 94a w brzmieniu zgodnym z propozycją wpływowych grup biznesu działających na rynku farmaceutycznym w praktyce usprawiedliwi szeroko zakrojone akcje promocyjno-reklamowe, prowadzone pod pretekstem «informowania o szlachetnej i charytatywnej działalności przedsiębiorców wspierających rodziny wielodzietne». Nie można dać wiary zapewnieniom i różnym obietnicom wspomnianych przedsiębiorców, którzy pragną być postrzegani jako dobroczyńcy polskich rodzin, zwłaszcza że ich dotychczasowe działania gospodarcze charakteryzowały się bezwzględną i brutalną ekspansją na rynku detalicznym leków” – czytamy w liście farmaceutów do premiera.