Znowelizowana przez Sejm ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych zakazuje wojskowym podejmowania dodatkowej pracy, nawet jeśli nie ma ona stałego charakteru i nie przynosi stałego dochodu. Wystarczy tylko, że będzie ona świadczona osobiście w ramach stosunku pracy lub na podstawie innego tytułu. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, żołnierze zawodowi nie będą mogli także prowadzić własnej działalności gospodarczej.

W obu przypadkach wyjątkiem będzie sytuacja, gdy zgodę na pracę lub prowadzenie własnej firmy wyda dowódca jednostki, w której służy żołnierz zawodowy, jeżeli:

  •  nie koliduje to z wykonywaniem zadań służbowych przez żołnierza;
  •  wpływa na podwyższenie jego kwalifikacji;
  •  nie narusza prestiżu żołnierza zawodowego;
  •  prowadzona działalność gospodarcza lub działalność podmiotu, u którego będzie świadczona praca, nie dotyczy wyrobów przeznaczonych na zamówienie jednostek wojskowych.

W przypadku naruszenia wymienionych warunków, dowódca jednostki będzie mógł cofnąć zezwolenie na wykonywanie pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej.

Zmienią się także przepisy dotyczące czasu służby żołnierzy zawodowych. Nowelizacja ustawy przewiduje, że wymiar czasu służby żołnierzy zawodowych jest określony ich zadaniami służbowymi. Powinny być one ustalane przez przełożonych w taki sposób, aby pozwalały na ich wykonanie w czasie czterdziestu godzin służby w tygodniu. Jednak zgodnie z nowymi przepisami wykonywanie zadań służbowych nie może przekraczać przeciętnie czterdziestu ośmiu godzin w tygodniu, w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym. Jednocześnie żołnierzowi zawodowemu będzie przysługiwać w każdej dobie prawo do co najmniej jedenastu godzin nieprzerwanego odpoczynku.

Nowelizacja czeka teraz na podpis prezydenta.

ŁUKASZ GUZA

lukasz.guza@infor.pl