Pracownik służby cywilnej, aby uzyskać gwarancję zatrudnienia, musi przejść postępowanie kwalifikacyjne i uzyskać mianowanie. Egzamin odbywa się raz w roku, a termin składania dokumentów upływa 31 maja. Wczoraj Kancelaria Premiera ogłosiła, że tegoroczny egzamin odbędzie się 21 czerwca. Osoby, które chcą do niego przystąpić, już teraz powinny więc zarejestrować się na stronie www.ksap.gov.pl. w Internetowym Systemie Zgłoszeń. Wypełniony wirtualny formularz trzeba wydrukować, podpisać i wysłać na adres KSAP.

Do zgłoszenia należy dołączyć dowód opłaty za przystąpienie do postępowania. W tym roku opłata wynosi 563 zł (50 proc. wynagrodzenia minimalnego za pracę). KSAP będzie rozpatrywał tylko wnioski przesłane do 31 maja.

Zgodnie z ustawą z 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr 170, poz. 1218 z późn. zm.) poza wiedzą z zakresu prawa i administracji publicznej na egzaminie sprawdzane są też predyspozycje kierownicze. Kandydaci na urzędników mianowanych muszą zdać trzy testy.

Mianowanie uzyskają osoby, które zdobędą odpowiednią liczbę punktów z każdego ze sprawdzianów i zmieszczą się w limicie mianowań. Zgodnie z tegoroczną ustawą budżetową na urzędnika służby cywilnej, mianowanych może zostać 1 tys. osób.

O mianowanie może starać się pracownik służby cywilnej, który m.in.: posiada co najmniej trzyletni staż pracy w służbie cywilnej, tytuł magistra lub równorzędny, zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych UE, czyli: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, węgierski, portugalski, szwedzki, fiński, niderlandzki, grecki, duński, estoński, słoweński, litewski, czeski, słowacki, łotewski, irlandzki, bułgarski, rumuński i maltański.