Rodzina starająca się o przysposobienie dziecka nie zna dokładnego terminu tego zdarzenia. Nie można wymagać, by adoptujący wstrzymali życie zawodowe w oczekiwaniu na potencjalne rodzicielstwo.

Starania o dziecko to długotrwały proces. Jego powodzenie uzależnione jest od spełnienia wielu czynników. Przejście na urlop macierzyński w niedługim czasie po zawarciu umowy o pracę nie świadczy o pozorności jej zawarcia – wskazał Sąd Okręgowy w Lublinie po przeanalizowaniu odwołania kobiety względem której ZUS wydał decyzję o niepodleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu.

Kobieta uznawała rozstrzygnięcie organu za niesprawiedliwe. Zapewniała, że świadczyła pracę na podstawie zawartej z pracodawcą umowy. Uważała, że jako osobie zatrudnionej w oparciu o umowę o pracę, powinien zostać jej wypłacony zasiłek chorobowy. Odwołująca się dostała ofertę pracy w biurze doradztwa prawnego i pomocy prawnej. Kobieta przygotowywała się do rozpoczęcia pracy. Między innymi ukończyła kurs mediatora.