Główny księgowy odpowiada za systemowe nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych. Nie może żądać rozliczenia odszkodowania, które ma zapłacić pracodawcy, potencjalnymi zyskami, jakie firma mogła uzyskać, wykorzystując środki finansowe zaoszczędzone w sposób niezgodny z prawem na podatkach – uznał Sąd Najwyższy.
Sprawa dotyczyła powództwa o odszkodowanie, które skierowała przeciw byłemu pracownikowi spółka A. Henryk R. przez 10 lat pełnił funkcję głównego księgowego firmy. W wyniku kontroli skarbowej inspektorzy ujawnili w niej wiele nieprawidłowości dotyczących nieodpowiedniego księgowania kosztów uzyskania przychodu. Fiskus nakazał spółce uregulowanie zaległości podatkowych z odsetkami na kwotę 32 tys. zł.
Niezgodnie z przepisami rozliczane były również koszty własne. Tu z kolei doszło do zawyżenia kwoty należności i nadpłaty 11 tys. zł podatku. Spółka wnosiła o zwrot nadpłaty lub zaliczenie jej na zaległości podatkowe, ale naczelnik urzędu skarbowego odmówił, wskazując, że wniosek został złożony po terminie. Spółka uregulowała zaległości, a następnie zażądała zapłaty ich równowartości jako odszkodowania od byłego już głównego księgowego.