Ocena pracownicza, jaka jest przeprowadzana w miejscu pracy zazwyczaj odbywa się systemie rocznym. Uzależnione jest to także od firmy; należy wiedzieć, że tak naprawdę może być przeprowadzana co kwartał, a nawet – co miesiąc!

Nie wiemy, czego możemy się po niej spodziewać, z jakich przyczyn jesteśmy jej poddawani. Tak naprawdę jest ona nam bardzo potrzebna. To rodzaj informacji zwrotnej, dzięki której możemy się dowiedzieć, co musimy jeszcze w swojej pracy poprawić, co robimy dobrze, jak powinniśmy pokierować naszą karierą, aby osiągnąć sukces.

Co nam daje ocena pracownicza?

Ocena pracownicza przede wszystkim pozwala dostrzegać nasze postępy w miejscu pracy. Wiemy i jesteśmy świadomi, co wykonujemy dobrze, a nad czym musimy jeszcze popracować. To może nas bardziej zmotywować do dalszego działania. Negatywne podchodzenie do kwestii oceny pracowniczej nie jest dobrym rozwiązaniem.

Jakie istnieją kryteria oceny?

W większości przypadkach, to firma ustala sobie swoje kryteria, według których będzie oceniała pracownika. Niemniej jednak, pod uwagę często brana jest:
• Organizacja pracy – sposób, w jaki pracownik wykonuje powierzone obowiązki, czy potrafi zdecydować, które należy wykonać jako pierwsze; czy potrafi tak zorganizować czas pracy, aby ze wszystkim zdążyć.
• Wiedza – posiadanie kluczowych wiadomości niezbędnych do wykonywania swoich obowiązków. Ważne jest nieustanne kształcenie się i zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności.
• Pomysłowość, kreatywność - w wielu firmach ceniona jest również kreatywność, czyli wychodzenie z inicjatywą, przedstawianie własnych pomysłów, innowacji czy rozwiązań. Osoba pomysłowa musi być również odważna, aby swoje pomysły zaprezentować, omówić i uargumentować, dlaczego to właśnie one powinny być wdrożone w życie.
• Samodzielność – cecha, która jest bardzo ceniona. Zadawanie pytań czy prośby o pomoc nie są żadnym wykroczeniem, ale nie mogą zdarzać się notorycznie.
• Terminowość – to, czy nasze obowiązki zostały wykonane na czas jest bardzo ważne. Wiadome, że istnieją niekiedy sytuacje, w których nie możemy zdążyć ze wszystkim. To jest zrozumiałe, ale należy pamiętać, aby tak organizować czas pracy, aby potem wszystkie podejmowane zlecenia oddawać zgodnie z ustalonym terminem.
• Komunikacja z innymi – pod uwagę bierze się również naszą kontaktowość względem innych pracowników czy przełożonych. Istotne jest to, czy potrafimy rozmawiać ze swoimi współpracownikami, czy potrafimy rozwiązywać konflikty, jakie często mają miejsce. Ponadto, oceniane są nasze umiejętności pracy w grupie.

Ocena pracownicza – jak powinna wyglądać?

Każda ocena powinna mieć jasno sformułowane kryteria – przyniesie to korzyści zarówno firmie, jak i samym pracownikom, którzy muszą mieć świadomość, w jakich kwestiach będą oceniani. Ważne, aby przeprowadzana rozmowa odbywała się w sprzyjających okolicznościach i miłej atmosferze. Należy pracownikowi mówić zarówno o jego zaletach, jak również o wadach i o tym, co wykonuje źle. Ważne, aby nie krytykować, jedynie naprowadzić, wskazać, co może uczynić, aby poprawić efekty swojej pracy. Przy ocenie pracownika należy wziąć pod uwagę cały okres jego aktywności zawodowej, tzn. jeżeli pracownik przez pół kwartału ciężko pracował, efekty były widoczne i zadowalające, ale niestety – w poprzednim tygodniu spóźnił się z oddaniem ważnego raportu – nie należy koncentrować się na tym, co mu nie wyszło i czemu nie podołał.

Materiał przygotowany przez Pracuj.pl.