NOWE PRAWO

PFRON i pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych będą kontrolować przedsiębiorców m.in. w zakresie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne i dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych. Dotychczas nie mieli takich uprawnień. Procedurę kontrolną określa obowiązujące od 12 kwietnia rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 14 marca 2008 r. o przeprowadzaniu kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kontrola jest przeprowadza na podstawie pisemnego upoważnienia, np. prezesa PFRON. Określa ono zakres kontroli, termin jej rozpoczęcia, ale nie zakończenia.

- Zakres kontroli może być zmieniony w trakcie jej trwania, co może spowodować wydłużenie czasu kontroli - mówi adwokat Ewa Brożyna.

Kontrola w uzasadnionych okolicznościach może być przeprowadzona poza godzinami pracy lub w dni wolne.

- Oznacza to, że kontrola może być również przeprowadzona w niedzielę - mówi Włodzimierz Sobczak.

Przedsiębiorca musi zapewnić kontrolującym warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli. W praktyce to na jego pracownikach będzie spoczywał obowiązek kopiowania dokumentów i plików, których zażądają urzędnicy. Przedsiębiorca ma zapewnić w miarę możliwości samodzielne zamykane pomieszczenie i udostępnić środki łączności.

- W wielu firmach wykonanie tego przepisu będzie niemożliwe, bo nie będą dysponowały wolnym pokojem - mówi Włodzimierz Sobczak.

Wyniki przeprowadzonej kontroli są przedstawione w protokole kontroli.

- Przedsiębiorca nie może zaskarżyć protokołu, jeśli nie zgadza się z jego ustaleniami - mówi adwokat Ewa Brożyna.

Dodaje, że może jedynie wnieść zastrzeżenia do protokołu, które nie muszą zostać uwzględnione przez urzędników kontrolujących.