Pielęgniarki i położne będą mogły nadal uzyskiwać wyższe wykształcenie również w systemie studiów zaocznych. Tak zdecydował Sejm, uchwalając nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. Jednocześnie pielęgniarki z tytułem licencjata, które będą chciały uzyskać uprawnienia położnej, będą mogły zrobić to szybciej niż obecnie. Cykl kształcenia w ich przypadku będzie skrócony z trzech lat do 18 miesięcy. Nowela zakłada również skrócenie czasu otrzymywania potwierdzenia kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarki i położne z innych krajów UE, które chcą pracować w polskich szpitalach i przychodniach. Zmiana ustawy przewiduje również, że rejestr takich pracowników ma prowadzić właściwa okręgowa izba pielęgniarek i położnych. Muszą się w nim znaleźć informacje osobowe pielęgniarki lub położnej z innego kraju Wspólnoty. Teraz ustawa musi być jeszcze podpisana przez prezydenta.