W Łodzi osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi dostają karty uprawniające do różnego typu zniżek. Kraków wprowadza 500 zł świadczenia dla opiekunów.
Po specjalnej ofercie, którą samorządy kierują do zamieszkałych na ich terenie rodzin wielodzietnych oraz seniorów, przyszedł czas na osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Coraz więcej samorządów decyduje się wprowadzać dodatkowe – poza tymi, które muszą realizować na podstawie różnych przepisów – formy pomocy dla nich. Wśród nich są świadczenia pieniężne i usługi ułatwiające codzienne życie.
ikona lupy />
Pomoc dla rodzin / Dziennik Gazeta Prawna

Dodatek dla opiekuna

Jednym z miast, które stawiają na wsparcie finansowe, jest Kraków. Od 2019 r. ma tam ruszyć wypłata świadczenia pod nazwą „dodatek opiekuńczy”. Będzie to 500 zł miesięcznie przyznawane osobom, które mają prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Zasiłki takie otrzymują osoby rezygnujące z pracy, aby zajmować się członkiem rodziny, który stał się niepełnosprawny w dorosłym życiu. Obydwa świadczenia wynoszą obecnie po 620 zł miesięcznie, gdy więc nowy dodatek wejdzie w życie, opiekunowie mieszkający na terenie Krakowa będą mogli otrzymywać łącznie 1120 zł.
– Roczny koszt dodatku dla budżetu miasta sięgnie 2,5 mln zł. Przewidujemy, że będzie go otrzymywać 450 osób – mówi Elżbieta Kois-Żurek, dyrektor biura ds. osób niepełnosprawnych Urzędu Miasta Krakowa.
Opiekunowie nie będą musieli składać wniosku o dodatek, bo będzie im przyznany z urzędu na podstawie decyzji uprawniającej do jednego ze wspomnianych wyżej zasiłków. Projekt uchwały rady miasta w tej sprawie będzie omawiany na sesji nowej rady na początku grudnia.
Swoje świadczenie chce mieć również Toruń. Ma to być dodatek dla niepełnosprawnego dziecka w wysokości 100 zł.
– Nasz program wsparcia będzie oparty na ustawie o pomocy społecznej, co oznacza konieczność zastosowania kryterium dochodowego. Jego wysokość będzie zależeć od decyzji nowej rady miasta – mówi Anna Kulbicka-Tondel, rzecznik prezydenta Torunia.
Dodatek ma zacząć obowiązywać od kwietnia 2019 r.

Rabat na fryzjera

W Toruniu trwają też zaawansowane prace nad przygotowaniem od strony technicznej i merytorycznej karty osoby niepełnosprawnej, która ma uprawniać do korzystania z ulg i zniżek w podmiotach miejskich oraz niektórych prywatnych firmach (jeśli zdecydują się ich udzielać).
Z tego typu rozwiązania mogą już korzystać mieszkańcy Łodzi, którzy od 15 października br. mogą wnioskować o wyrobienie Łódzkiej Karty Bez Barier. Dzięki niej osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności lub jej stopniu mniej zapłacą za usługi zapewniane przez samorządowe instytucje, takie jak muzea, teatry, zoo, obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Podmioty prywatne, które podpisały porozumienie z miastem, oferują rabaty, m.in. na wyjazdy rehabilitacyjne, wizyty w salonie fryzjerskim, u optyka, w restauracji, na przejazdy taxi.
– Wydaliśmy już 450 kart i cały czas składane są wnioski o następne – informuje Jolanta Baranowska z UM w Łodzi.
W Rzeszowie rodzice z niepełnosprawnym dzieckiem są uprawnieni do zniżek w ramach lokalnego programu adresowanego do rodzin wielodzietnych. W ich przypadku nie obowiązuje wymóg, aby w rodzinie wychowywało się minimum troje dzieci.

Czas na asystenta

W niektórych miastach osoby niepełnosprawne mają zapewniane usługi asystenckie. Do takich samorządów należą Lublin i Poznań.
– Zadanie to realizują na zlecenie miasta dwie organizacje pozarządowe. Asystenci świadczą usługi siedem dni w tygodniu, również w dni świąteczne i w porze nocnej, do tego zarówno osobom dorosłym, jak i dzieciom. Priorytetowo są one realizowane na rzecz dzieci, których rodzice są czynni zawodowo – wylicza Monika Lipińska, zastępca prezydenta Lublina.
Dodaje, że w zależności od indywidualnych potrzeb pomoc asystenta jest przyznawana na stałe lub doraźnie. Do tej pory skorzystały z niej 604 osoby.
W Poznaniu w ubiegłym miesiącu ruszył projekt „Niezależność na telefon”. W jego ramach osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, które skończyły 18 lat i rozliczają swój PIT w Poznaniu, mogą telefonicznie zgłosić zapotrzebowanie na wsparcie asystenta. Może ono obejmować pomoc w poruszaniu się po mieście i jego okolicach, robieniu zakupów i wykonywanie drobnych prac domowych. Asystenci pracują codziennie, z wyjątkiem świąt.
– W tym roku zaczęliśmy też realizować projekt „Czytanie bez barier” polegający na dowożeniu książek i audiobooków osobom, które z racji niepełnosprawności i ograniczonej sprawności ruchowej nie mogą same dotrzeć do biblioteki – dodaje Dorota Potejko, pełnomocnik prezydenta Poznania ds. osób niepełnosprawnych.