W Łodzi osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi dostają karty uprawniające do różnego typu zniżek. Kraków wprowadza 500 zł świadczenia dla opiekunów.
Po specjalnej ofercie, którą samorządy kierują do zamieszkałych na ich terenie rodzin wielodzietnych oraz seniorów, przyszedł czas na osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Coraz więcej samorządów decyduje się wprowadzać dodatkowe – poza tymi, które muszą realizować na podstawie różnych przepisów – formy pomocy dla nich. Wśród nich są świadczenia pieniężne i usługi ułatwiające codzienne życie.

Dodatek dla opiekuna