Za rok obowiązek szkolny obejmie dzieci sześcioletnie. Katarzyna Hall, minister edukacji narodowej, zaznacza, że w 2009 roku i w następnym, rodzice będą mogli wnioskować o odroczenie obowiązku nauki.

Najpierw psycholodzy wystawią przedszkolakom urodzonym w 2003 roku opinię o ich dojrzałości szkolnej (tzw. diagnoza przedszkolna). Na jej podstawie będzie można wnioskować o pozostawienie dziecka w przedszkolu. Nie wiadomo jednak, czy będzie to możliwe w przypadku negatywnej oceny psychologa.

Zerówki zostaną zlikwidowane. Dzieci, które zostaną zwolnione z obowiązku szkolnego, będą realizować w przedszkolach podstawę programową dla pięciolatków.

Katarzyna Hall zapewnia, że dzięki środkom unijnym i objęciem subwencją sześciolatków, samorządy będą mieć fundusze na dostosowanie szkół do potrzeb małych dzieci. Pomieszczenia dla pierwszych klas mają składać się z części edukacyjnej i rekreacyjnej. Po lekcjach dzieci będą mogły pozostawać w szkole pod opieką.

- Nie trafią do dużej świetlicy - zapewnia Katarzyna Hall. Od godz. 15 do 17 będą przebywać w grupach liczących maksimum 25 dzieci. MEN oszacował, że objęcie dzieci dodatkową opieką będzie kosztowało w pierwszym roku wdrażania reformy 280 mln zł, w drugim 702 mln zł. Obniżenie wieku szkolnego wymusza zmianę podstawy programowej, czyli treści nauczania. Za pięć lat do czwartej klasy trafią bowiem dzieci, które zgodnie z obecnym systemem byłyby w trzeciej klasie.

- Dlatego treści kształcenia należy dostosować do wieku uczniów - podkreśla profesor Zbigniew Marciniak, wiceminister edukacji.

Oznacza to, że całkowicie zostaną zmienione podręczniki. Rodzice dzieci rozpoczynających naukę za rok nie będą mogli kupić tańszych książek od starszych uczniów, bo będą one nieaktualne.

- Nie chcemy narażać rodziców na dodatkowe koszty, wynikające ze zmian programów nauczania - zapewnia Katarzyna Hall. Dlatego resort edukacji sfinansuje w roku szkolnym 2009/2010 zakup podręczników dla wszystkich pierwszaków w szkole podstawowej i gimnazjum. Uczniowie ci będą też mogli korzystać z bezpłatnych książek w kolejnych latach nauki. Nie będzie jednak centralnych zakupów. Szkoły będą otrzymywać dofinansowanie na jednego ucznia na zestaw podręczników, dokonywać ich zakupu, a następnie wypożyczać.

Uczniowie, którzy za rok rozpoczną naukę w szkole podstawowej, będą obowiązkowo zdawali sprawdzian z języka obcego po ukończeniu szóstej klasy. W roku szkolnym 2009/2010 gimnazjaliści będą obowiązkowo uczyć się dwóch języków obcych. Już od najbliższego roku szkolnego obowiązkowy język obcy będzie we wszystkich klasach I-III. MEN zapewnia, że w gimnazjum uczniowie będą mogli kontynuować naukę języka, który poznawali w szkole podstawowej.