Od stycznia pomoc dla rodziców niepełnosprawnych dzieci wynosi 1583 zł. Zasiłek dla opiekujących się osobami dorosłymi niższy o prawie 1 tys. zł.
Kwota świadczenia pielęgnacyjnego, która będzie obowiązywać w 2019 r., zgodnie z obwieszczeniem ministra rodziny, pracy i polityki społecznej wzrośnie z 1477 zł do 1583 zł (M.P. poz. 1099).
Na skutek tej podwyżki powiększy się różnica w wysokości wsparcia należnego różnym grupom opiekunów. Są oni bowiem podzieleni ze względu na to, kiedy u ich członka rodziny powstała dysfunkcja zdrowotna. I chociaż Trybunał Konstytucyjny już cztery lata temu uznał, że jest to bezprawne, to do dziś przepisy nie zostały poprawione.