Ewa Kopacz, minister zdrowia, zapowiedziała, że środki, jakie z ubiegłorocznej rezerwy i niewykonanych kontraktów pozostały w Narodowym Funduszu Zdrowia, zostaną przekazane szpitalom.

- Po renegocjacjach umów trafi do nich 1,7 mld zł - powiedziała minister zdrowia.

Obecnie szpitale mają podpisane kontrakty z Funduszem do końca kwietnia. Na kolejne dwa miesiące umowy będą jedynie aneksowane.

W województwie świętokrzyskim warunki aneksów są już uzgodnione ze świadczeniodawcami.

- Przewidują one m.in. podniesienie wyceny punktu medycznego do 12 zł. Liczba punktów przypisana do procedury decyduje o jego ostatecznej cenie. Wciąż negocjujemy wartość procedur z zakresu tzw. chirurgii jednego dnia - zapewnia Mariusz Pasek, rzecznik prasowy świętokrzyskiego NFZ.

Na przełomie maja i czerwca oddziały funduszu będą musiały ogłosić kolejny konkurs ofert z zakresu lecznictwa szpitalnego. Jest to związane z tym, że od lipca mają obowiązywać nowe zasady rozliczeń szpitali z funduszem na podstawie tzw. jednorodnych grup pacjentów. Obecnie w ponad 20 szpitalach jest prowadzony program pilotażowy, który ma sprawdzić działanie nowego systemu.

Edyta Grabowska-Woźniak, rzecznik prasowy NFZ, powiedziała, że w związku z tym pieniądze z zeszłorocznej nadwyżki zasilą szpitale w drugiej połowie roku jako zapłata za wykonane usługi w ramach nowych wynegocjowanych umów, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2008 r.

- Proszę pamiętać, że uruchomienie pieniędzy z nadwyżki finansowej z 2007 roku musi przejść długotrwałą procedurę i wymaga zaopiniowania przez Radę Funduszu, a następnie przez sejmowe komisje Zdrowia oraz Finansów Publicznych. Ostatecznie decyzję o rozdysponowaniu dodatkowych środków z NFZ podejmuje minister zdrowia oraz minister finansów - tłumaczy Edyta Grabowska-Woźniak.

46,7 mld zł wyda NFZ w 2008 roku na świadczenia zdrowotne