Powstanie rejestr pieczy zastępczej, który ma ułatwiać i przyspieszać poszukiwanie wolnych miejsc w rodzinach zastępczych dla dzieci pozbawionych właściwej opieki.
Jego uruchomienie to jedna z wielu zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.), który został wczoraj przyjęty przez rząd. Głównym celem przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej reformy jest rozwijanie rodzinnych form opieki nad dziećmi, tak aby jak najwięcej z nich mogło spędzać dzieciństwo w środowisku domowym, a nie placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ma w tym pomóc m.in. wspomniany rejestr oraz zaostrzenie przepisów dotyczących zakazu umieszczania małoletnich poniżej 10. roku życia w placówkach.
Sąd będzie mógł skierować małe dziecko do placówki, jedynie gdy jest w niej jego matka lub ojciec. Z kolei do tworzenia nowych rodzin zastępczych mają zachęcać regulacje umożliwiające uzyskanie kwalifikacji i odbycie szkolenia przez kandydatów na opiekunów na terenie dowolnego powiatu, a nie tylko tego, w którym mieszkają, wprowadzenie reguły, że ich wynagrodzenie nie może być niższe od kwoty minimalnej pensji oraz zawieranie z nimi umów na czas nieokreślony (obecnie są terminowe).