Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia będzie mógł wydawać zgodę na pokrycie kosztów transportu sanitarnego pacjenta z innego kraju Unii Europejskiej - zdecydowali posłowie, uchwalając nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z nowelizacją ustawy zdrowotnej placówki ochrony zdrowia będą miały również obowiązek wpisywania numeru PESEL osób oczekujących w kolejkach na wykonanie konkretnego zabiegu. Ma to zlikwidować sztuczne zawyżanie liczby osób zapisanych na listach. Nowelizację musi teraz podpisać prezydent.