Ministerstwo Edukacji Narodowej chce wprowadzić zmiany do ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którymi nie będzie wymogu noszenia jednolitych strojów w szkołach specjalnych, dla dorosłych i przyszpitalnych.

- Dyrektorzy szkół prosili nas o zajęcie stanowiska w sprawie jednolitych strojów m.in. w szkołach specjalnych. W efekcie przygotowaliśmy projekt, zgodnie z którym decyzję o tym, czy wprowadzać mundurek, będą podejmować dyrektorzy szkół i rodzice - mówi Wiesława Szczepaniak-Maleszka z departamentu kształcenia ogólnego i specjalnego w MEN.

Jednocześnie MEN poinformowało kuratorów oświaty o tym, że dyrektorzy szkół specjalnych w porozumieniu z rodzicami mogą nie wprowadzać mundurków już od września.

Nowelizacja MEN zakłada, że stroje jednolite będą obowiązywały tylko w szkołach podstawowych i gimnazjach dla dzieci i młodzieży. Oznacza to, że przepis ten nie obejmnie szkół dla dorosłych.

Tymczasem na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, znoszącego wymóg noszenia jednolitego stroju w szkołach specjalnych oraz dla dorosłych.

Posłowie chcą również, aby nie musieli nosić mundurków uczniowie przebywający w szkołach przyszpitalnych i uzdrowiskach.

Natomiast w szkołach specjalnych, integracyjnych i z klasami integracyjnymi decyzja o wprowadzeniu mundurków będzie podejmowana przez dyrektora w uzgodnieniu z rodzicami.

- Dyrektor szkoły i rodzice znają stan zdrowia swoich dzieci i najlepiej wiedzą, czy noszenie jednolitych strojów przez dzieci upośledzone umysłowo, chore i niepełnosprawne zaszkodzi czy też pomoże w osiągnięciu efektów wychowawczych - podkreśla Krystyna Szumilas, posłanka PO, przewodnicząca sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

MEN jednak nie wie jeszcze, czy poprze poselski projekt. Raczej dołączy proponowane zmiany do tzw. dużej nowelizacji ustawy o systemie oświaty zakładającej m.in. wprowadzenie ośrodków wsparcia wychowawczego. Projekt ten nie został jeszcze przyjęty przez rząd. Gdyby zatem rząd poparł projekt poselski, korzystne zmiany dla uczniów szkół specjalnych mogłyby zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku.

JOLANTA GÓRA

jolanta.gora@infor.pl