W 2019 r. wzrośnie kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Będzie to pierwsza podwyżka od 2008 r.
Niecałe 25 proc. wynosiła ściągalność alimentów w 2017 r. I chociaż udało się ten wskaźnik zwiększyć, bo w 2015 r. egzekucja należności sięgała zaledwie 13 proc., to do innych krajów UE wciąż nam daleko. Aby jeszcze go poprawić, konieczne są kolejne zmiany w przepisach. Dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) przygotowało projekt ustawy w sprawie pakietu alimentacyjnego. Wczoraj dostał on zielone światło od rządu i został przekazany do dalszych prac w Sejmie.

Pierwsza waloryzacja