Sejm uchwalił nowelizację ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dzięki której szpitale, które już wcześniej zaciągnęły pożyczkę z budżetu państwa na spłatę swoich długów, będą mogły ponownie starać się o uzyskanie dodatkowych pieniędzy. Na ten cel w budżecie jest zarezerwowane 600 mln zł. Szpitale będą mogły przeznaczyć te pieniądze m.in. na spłatę należności i składek na ubezpieczenie społeczne, zobowiązania wynikające z tzw. ustawy 203 oraz na spłatę zaciągniętych kredytów obrotowych. Sejm poparł również senacką poprawkę, zgodnie z którą szpitale będą mogły przeznaczyć pieniądze z pożyczki również na spłatę należności głównych i odsetek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowniczych, które powstały już po rozpoczęciu procesów naprawczych w placówkach.