Uczniowie będą mogli mieć w urządzeniach mobilnych aplikację potwierdzającą posiadanie legitymacji szkolnej – weszło w życie rozporządzenie w tej sprawie. mLegitymacja szkolna będzie uprawniała do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego.

O wejściu w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych poinformowały w piątek Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwo Cyfryzacji.

Zmiana rozporządzenia ma na celu usankcjonowanie mobilnych wersji legitymacji szkolnych (tzw. mLegitymacji szkolnych) jako uzupełnienie standardowych jej wersji (w formie papierowej lub plastikowej karty, tzw. e-legitymacji). Celem noweli nie jest zastąpienie fizycznych dokumentów, lecz jedynie potwierdzenie ich posiadania w sytuacji, kiedy uczeń nie ma ich przy sobie.

"W obecnych czasach telefony komórkowe nie służą już wyłącznie do prowadzenia rozmów czy wysyłania wiadomości tekstowych. W ostatnich latach stały się urządzeniem wielofunkcyjnym. Telefon jest ważnym elementem codziennego życia. Dzieci i młodzież chętnie sięgają po te urządzenia, dlatego też zasadne jest rozwijanie możliwości praktycznego ich wykorzystania" – czytamy w komunikacie zamieszczonym w piątek na stronie internetowej MEN. "W dobie cyfryzacji oraz coraz bardziej powszechnego używania aplikacji mobilnych należy wychodzić naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom uczniów, a także ich rodziców oraz osób, które weryfikują ważność legitymacji szkolnych" – zaznaczono w nim.

"mLegitymacja szkolna będzie narzędziem bezpiecznym, trudnym do podrobienia, umożliwiającym w sposób pewny weryfikację informacji, jakie obecnie znajdują się w legitymacji szkolnej" – zapewnia resort edukacji.

mLegitymacje szkolne będą mogły być wydawane uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych zarówno szkół publicznych, jak i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Legitymacja mobilna będzie zawierać dane dotyczące tożsamości ucznia (kolorowe zdjęcie, imię lub imiona, nazwisko, datę urodzenia, PESEL oraz informację, ile lat ma uczeń), dane wskazujące szkołę, do której uczęszcza uczeń (nazwę, adres szkoły, imię i nazwisko dyrektora placówki) oraz termin ważności dokumentu.

Będzie mogła być wydana uczniowi, któremu uprzednio wydano legitymację szkolną albo e-legitymację szkolną. Okres ważności mLegitymacji będzie tożsamy z okresem ważności wydanej uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej albo e-legitymacji (przedłużenie ważności wspomnianych legitymacji wymagało będzie ponownego wydania mLegitymacji).

mLegitymacja będzie unieważniana przez szkołę w razie utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja.

Legitymacja mobilna będzie dokumentem poświadczającym fakt uczęszczania ucznia do szkoły oraz jego uprawnienia do korzystania ze zniżek ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego, a ponadto przy zakupie biletów do różnych instytucji kultury.

Weryfikacja danych będzie odbywała się m.in. na podstawie okazania – tak, jak w przypadku dokumentu papierowego lub e-legitymacji. Na żądanie osoby uprawionej do kontroli legitymacji uczeń okaże mLegitymację na ekranie swojego telefonu. Osoby uprawione do kontroli będą mogły też zweryfikować mLegitymację za pomocą specjalnej aplikacji.

Jak zaznaczyło MEN w uzasadnieniu do projektu nowelizacji rozporządzenia, wprowadzenie mLegitymacji nie zwiększy obciążeń finansowych szkół i organów prowadzących. Za utrzymanie mLegitymacji i aplikacji mobilnej będzie odpowiadał minister cyfryzacji.

"Rozwiązanie jest już testowane w szkołach podstawowych w Siedlcach, Halinowie i w Żyrardowie. Zbiera pozytywne oceny i cieszy się zainteresowaniem wśród młodzieży" – mówił minister cyfryzacji Marek Zagórski, cytowany w komunikacie resortu cyfryzacji.

Podano w nim także, że na razie mLegitymacje będą dostępne na urządzenia z systemem Android (wersja minimum 6.0).

Pod koniec kwietnia MEN wydało rozporządzenie, zgodnie z którym od września br. szkoły mają możliwość wydawania uczniom i słuchaczom legitymacji szkolnych w postaci papierowej (jak dotychczas) lub w postaci elektronicznej. Te drugie są plastikowe, wielkości karty kredytowej. Dwie formy legitymacji przedszkolnych, czyli papierową i elektroniczną, przewidziano także dla dzieci niepełnosprawnych chodzących do przedszkola. Jak wyjaśnia MEN, wprowadzenie takiego rozwiązania jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców, a także samorządów. Koszty e-legitymacji – około 17 zł za egzemplarz – będą pokrywały organy prowadzące szkoły.