statystyki

Inspektor pracy samodzielnie nie podwyższy składki wypadkowej

autor: Maciej Ambroziewicz27.10.2018, 13:00
wypadek w pracy, praca, pracownik

Za rażące naruszenie przepisów bhp Sąd Najwyższy uznał takie naruszenie, które stwarza bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia pracowników.źródło: ShutterStock

W razie dwukrotnego stwierdzenia rażących naruszeń bhp może wystąpić z takim wnioskiem do ZUS. Dopiero zakład zdecyduje, czy płatnik zasługuje na taką sankcję

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej: ustawa wypadkowa) inspektor pracy może wystąpić do jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek z wnioskiem o podwyższenie składek płatnikowi, u którego w czasie dwóch kolejnych kontroli stwierdzono rażące naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, o 100 proc. stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalanej na najbliższy rok składkowy. Decyzję w sprawie podwyższenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe wydaje ZUS.

Konieczne dwie kontrole

Z tego uprawnienia inspektor pracy może skorzystać dopiero w czasie drugiej kontroli u tego samego pracodawcy, podczas której nastąpiło stwierdzenie naruszenia przepisów bhp. Druga kontrola musi następować bezpośrednio po pierwszej, z tym zastrzeżeniem, że jako drugiej (kolejnej) nie należy traktować kontroli następującej przed upływem czasu wyznaczonego przez kontrolerów po pierwszej kontroli na wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości i zrealizowanie zaleceń (wystąpień lub nakazów) pokontrolnych. W każdej z dwóch kolejnych kontroli wymagane jest stwierdzenie rażącego naruszenia przepisów bhp, natomiast bez znaczenia jest rodzaj naruszonych przepisów ‒ nie muszą być to te same przepisy. Rażące naruszenie może wynikać z częstotliwości naruszeń poszczególnych regulacji, z ich intensywności, rodzaju naruszonych przepisów i negatywnych tego konsekwencji, jak również rodzaju i stopnia zawinienia osób, na których spoczywa obowiązek dbania o należyty stan bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym miejscu warto przytoczyć stanowisko Sądu Najwyższego, który w wyroku z 6 lutego 2014 r., sygn. akt I UK 318/13, stwierdził, że rażącym naruszeniem przepisów w rozumieniu omawianych przepisów jest tylko takie naruszenie, które stwarza bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia pracowników.

Inspektor pracy może w takim przypadku wystąpić o podwyższenie płatnikowi stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na najbliższy rok składkowy o 100 proc. Jak stwierdził Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 16 maja 2014 r. (sygn. akt III AUa 1544/13), ocena inspektora pracy zawarta w wystąpieniu do jednostki organizacyjnej ZUS nie jest wiążąca dla organu rentowego, który przed wydaniem decyzji o podwyższeniu składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zobowiązany samodzielnie ustalić stan faktyczny i dokonać jego oceny prawnej.


Pozostało jeszcze 36% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane