Osoby z Kartą Polaka, które będą legalnie pracować lub prowadzić własną firmę w Polsce, skorzystają ze wszystkich świadczeń zdrowotnych, a nie tylko ratujących życie.
Wszystkie osoby, które uzyskają Kartę Polaka, będą miały zapewniony dostęp do świadczeń zdrowotnych w całym kraju w przypadku, gdy ich stan zdrowia ulegnie gwałtownemu pogorszeniu. Oznacza to, że jeżeli dojdzie do wypadku, zatrucia, ciąży, nagłego zachorowania czy złamania, świadczenia zdrowotne zostaną im udzielone w niezbędnym zakresie. Samo posiadanie Karty Polaka nie daje natomiast prawa do tzw. świadczeń planowych, czyli takich, na udzielenie których pacjent może czekać. Uniemożliwia także dobrowolne ubezpieczenie się w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Posiadacz Karty Polaka nie będzie płacił za leczenie w polskich przychodniach czy szpitalach. Koszty te pokryje budżet państwa. Szacuje się, że na leczenie osób posiadających Kartę Polaka trzeba będzie wydać około 1 mln zł. Jakie będą jednak rzeczywiste wydatki na ten cel, trudno przewidzieć.