Zdaniem sądu, gdy samotny rodzic wnioskuje o 500+ na drugie lub kolejne dziecko, nie musi mieć ustalonych alimentów. Gminy są zaskoczone taką interpretacją przepisów
Od ponad roku przyznanie świadczeń z programu 500+ osobom samotnie wychowującym dziecko jest uzależnione od tego, czy mają na nie ustalone alimenty. Ten wymóg dotyczy każdego potomka, na którego rodzic ubiega się o świadczenie. Tymczasem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wydanym we wrześniu br. wyroku stwierdził, że wprawdzie alimenty są obowiązkowe, ale tylko gdy wniosek dotyczy pierwszego dziecka w rodzinie.

Umowa bez klauzuli