Ustalenie związku zachorowania z warunkami pracy w przedsiębiorstwie jest kluczowe dla rozstrzygnięcia, czy rodzinie pracownika zmarłego wskutek schorzenia zawodowego należy się zadośćuczynienie. Tak orzekł Sąd Najwyższy.
Mężczyzna, którego dotyczyła sprawa, miał bezpośredni kontakt z materiałami zawierającymi azbest. Lekarz rozpoznał u niego nowotwór złośliwy, który powstał w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi. Stwierdzono, że był to skutek kontaktu z azbestem. Pracownik zmarł w kwietniu 2014 r.
Jego rodzina pozwała firmę, w której pracował. Sąd I instancji przyjął, że podstawą odpowiedzialności zakładu pracy jest art. 446 par. 4 k.c. w związku z art. 300 k.p. Art. 446 par. 4 k.c. pozwala na przyznanie najbliższym członkom rodziny zmarłego zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę doznaną wskutek jego śmierci.