Od przystąpienia Polski do UE pięciokrotnie wzrosła liczba dzieci korzystających ze świadczeń wypłacanych przez kraje UE. Najwięcej osób otrzymuje świadczenia z Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemiec. Według szacunków GP, w tym roku liczba dzieci korzystających ze świadczeń może wzrosnąć do 100 tys.
NOWOŚĆ
Na początku naszej przynależności do UE ze świadczeń rodzinnych wypłacanych z krajów Unii korzystało niespełna 12 tys. dzieci. W ubiegłym roku ich liczba wzrosła do blisko 55 tys. Tak wynika z informacji, jakie uzyskaliśmy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Zainteresowanie unijnymi świadczeniami wciąż rośnie, bo coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że ma do nich prawo, a ponadto są o wiele wyższe niż wypłacane w Polsce. Na przykład, w Wielkiej Brytanii zasiłek rodzinny (child benefit) na jedno dziecko wynosi 18,1 funta tygodniowo, czyli ponad 360 zł miesięcznie. W kraju taki zasiłek wynosi od 48 zł do 68 zł, w zależności od wieku dziecka.