Od 1 listopada 2018 roku wzrośnie specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, przysługujący opiekunom osób niepełnosprawnych.

Świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych nie były podwyższane od momentu ich wprowadzenia, czyli od 1 stycznia 2013 r. w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz od 15 maja 2014 r. w przypadku zasiłku dla opiekuna. Teraz od 1 listopada 2018 roku opiekunowie niepełnosprawnych mogą spodziewać się podwyżki.

O specjalny zasiłek opiekuńczy mogą ubiegać się nie tylko osoby, które zrezygnowały z pracy, aby sprawować stałą opiekę nad osobą niepełnosprawną, ale także opiekunowie, którzy w ogóle nie podjęli zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Ponadto zasiłek przysługuje również rolnikom, ich małżonkom i domownikom. Do tej pory specjalny zasiłek opiekuńczy wynosił 520 zł miesięcznie, a od 1 listopada wzrośnie do 620 zł (podwyżka o 100 zł).

Z kolei opiekunom dorosłych osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wskutek nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych utraciły 1 lipca 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i jednocześnie nie spełniły kryterium dochodowego do otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego, przysługuje zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Rząd podwyższył także to świadczenie o 100 zł i do 1 listopada będzie ono wynosić 620 zł.