Od 1 listopada 2018 roku wzrośnie specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, przysługujący opiekunom osób niepełnosprawnych.

Świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych nie były podwyższane od momentu ich wprowadzenia, czyli od 1 stycznia 2013 r. w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz od 15 maja 2014 r. w przypadku zasiłku dla opiekuna. Teraz od 1 listopada 2018 roku opiekunowie niepełnosprawnych mogą spodziewać się podwyżki.

O specjalny zasiłek opiekuńczy mogą ubiegać się nie tylko osoby, które zrezygnowały z pracy, aby sprawować stałą opiekę nad osobą niepełnosprawną, ale także opiekunowie, którzy w ogóle nie podjęli zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Ponadto zasiłek przysługuje również rolnikom, ich małżonkom i domownikom. Do tej pory specjalny zasiłek opiekuńczy wynosił 520 zł miesięcznie, a od 1 listopada wzrośnie do 620 zł (podwyżka o 100 zł).