Od 1 listopada 2018 roku po raz pierwszy od 12 lat wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny, przysługujący osobom niepełnosprawnym.

Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków, jakie ponoszą opiekunowie osób niepełnosprawnych. Świadczenie przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, powstałej przed 21 roku życia
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Od 12 lat zasiłek pielęgnacyjny wnosił niezmiennie 153 zł miesięcznie. Jak poinformowało MRPiPS, 1 listopada 2018 roku będzie miał miejsce pierwszy etap podwyżki i zasiłek pielęgnacyjny ma wzrosnąć do kwoty 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł). W drugim etapie, od 1 listopada 2019 roku zasiłek ma wynosić 215,84 zł (wzrost o o 31,42 zł). Docelowo kwota zasiłku wrośnie więc o ponad 40 procent.