Becikowe będzie przyznawane w 2018 roku na takich samych zasadach jak w roku poprzednim.

Becikowe to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, która przysługuje rodzicom oraz opiekunom prawnym i faktycznym dziecka. W 2019 roku kryterium dochodowe do becikowego pozostanie na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. będzie wynosiło 1 922 zł netto na miesiąc w poprzednim roku kalendarzowym. Wysokość zapomogi także się nie zmieni - rodzice będą mogli otrzymać jednorazowo 1 000 zł. Zobacz, czy w 2019 roku wzrosną inne świadczenia pielęgnacyjne>>

Ponadto, aby otrzymać zapomogę, matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu - odpowiednie zaświadczenie wystawia lekarz lub położna pod koniec ciąży. Z tego obowiązku zwolnione są osoby, które przysposobiły dziecko oraz jego opiekunowie.