Becikowe będzie przyznawane w 2018 roku na takich samych zasadach jak w roku poprzednim.

Becikowe to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, która przysługuje rodzicom oraz opiekunom prawnym i faktycznym dziecka. W 2019 roku kryterium dochodowe do becikowego pozostanie na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. będzie wynosiło 1 922 zł netto na miesiąc w poprzednim roku kalendarzowym. Wysokość zapomogi także się nie zmieni - rodzice będą mogli otrzymać jednorazowo 1 000 zł. Zobacz, czy w 2019 roku wzrosną inne świadczenia pielęgnacyjne>>

Ponadto, aby otrzymać zapomogę, matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu - odpowiednie zaświadczenie wystawia lekarz lub położna pod koniec ciąży. Z tego obowiązku zwolnione są osoby, które przysposobiły dziecko oraz jego opiekunowie.

Wniosek o przyznanie becikowego należy złożyć do momentu ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. W przypadku opiekunów prawnych/faktycznych lub rodziców adopcyjnych jest to dopuszczalne do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, jednak nie później niż 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką.

Pisemny wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej. Do wniosku należy dołączyć, oprócz zaświadczenia lekarskiego, akt urodzenia dziecka, ksero dowodu osobistego oraz oświadczenie obojga rodziców, że becikowe na dziecko nie zostało pobrane już wcześniej. Od stycznia 2017 rodzice/opiekunowie, którzy mają lub założą profil zaufany, mogą już składać e-wnioski o becikowe.