Wypłaty zasiłków chorobowych i macierzyńskich z roku na rok są coraz mniejsze. Ale systemowi i tak daleko do samofinansowania.Wydatki Zakładu na zasiłki chorobowe dla osób prowadzących firmy wyniosły w ubiegłym roku 1,37 mld zł. W 2016 r. było to 1,46 mld zł, a w 2015 r. 1,52 mld zł. – wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2017 r. osoby prowadzące pozarolniczą działalność wpłaciły na fundusz chorobowy 0,6 mld zł. Natomiast wszystkie wydatki na ich zasiłki i świadczenia (w tym na zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy i świadczenie rehabilitacyjne) – zamknęły się w kwocie 2,2 mld zł. .