Zwiększająca się popularność ugodowego rozwiązania sporów między firmą i zatrudnionymi może wynikać m.in. z wydłużającego się czasu postępowań sądowych. W sądach rejonowych merytoryczne załatwienie spraw pracowniczych trwa średnio ok. 380 dni, w sądach okręgowych I instancji – 760 dni, w sądach okręgowych II instancji – 98 dni, w sądach apelacyjnych – 272 dni. Jeżeli strony odwołają się od pierwszych wyroków, całe postępowanie trwa odpowiednio dłużej. To zniechęca do dochodzenia roszczeń z zakresu prawa pracy. Jednocześnie sama mediacja może być najskuteczniejszym sposobem na udrożnienie sądów. Potwierdzili to uczestnicy debaty „Postępowanie sądowe w sprawach pracowniczych” zorganizowanej przez Pracodawców RP. Ich zdaniem konieczne jest promowanie i upowszechnienie ugodowego zakończenia spraw.

– Racjonalnym rozwiązaniem byłoby obniżenie kosztów prowadzenia sporu dla stron, jeśli zgodzą się na przeprowadzenie mediacji – tłumaczy prof. Monika Gładoch, radca prawny i partner w kancelarii M. Gładoch Specjaliści Prawa Pracy, ekspert Pracodawców RP.