Od 1 listopada 2018 roku rozpocznie się nowy okres zasiłkowy, który potrwa 31 października 2019 r. Oto stawki zasiłku rodzinnego i dodatków obowiązujące w tym okresie.

O zasiłek rodzinny może starać się rodzina z problemami finansowymi, w celu częściowego pokrycia wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku mają rodzice lub opiekunowie prawni/faktyczni dziecka, a także osoba dorosła, która jeszcze się uczy - ostatecznie świadczenie można pobierać do ukończenia przez dziecko 24. roku życia.

Od 1 listopada 2018 r. rozpocznie się nowy okres zasiłkowy, jednak próg dochodowy uprawniający do uzyskania prawa do zasiłku rodzinnego nie zostanie podwyższony, zmianie nie ulegnie także wysokość świadczenia. Zasiłek nadal więc będzie przysługiwał, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 674 zł, a w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł.

Samo świadczenie od 1 listopada 2018 roku do 31 października 2018 roku będzie wynosić:

  • 95 zł miesięcznie na dziecko, które nie skończyło 5 lat,
  • 124 zł miesięcznie na dziecko, które ma powyżej 5 lat, ale nie ukończyło 18. roku życia,
  • 135 zł miesięcznie na dziecko, które ukończyło 18 lat, do jego 24. urodzin.

Rodzina z przyznanym świadczeniem może ubiegać się o siedem różnego rodzaju dodatków do zasiłku rodzinnego, które będą wynosić:

  • jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 1000 zł;
  • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł miesięcznie;
  • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci (273 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego, ale nie więcej niż 546 zł zł na wszystkie dzieci);
  • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - przysługuje na trzecie i na następne dzieci, a wyniesie 95 zł;
  • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - na dziecko do 5. roku życia wyniesie 90 zł, a powyżej 5. roku życia – 110 zł;
  • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - wyniesie 113 zł na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, a 69 zł na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła;
  • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł na dziecko.