Należy rozważyć kilka przypadków. Pierwsza sytuacja obejmuje delegowanie pracownika do wykonywania innych czynności niż wynika to z umówionego rodzaju pracy w ramach tego samego zakładu pracy. Aby nie dokonywać wypowiedzenia zmieniającego, pracodawca może powierzyć inne zadania na okres do trzech miesięcy, przy zachowaniu co najmniej takiego samego wynagrodzenia. Nowe zadania powinny odpowiadać kwalifikacjom pracownika, a ich powierzenie musi być uzasadnione potrzebami pracodawcy.

Drugi przypadek obejmuje delegowanie pracownika do innego zakładu pracy. Może to nastąpić w dwóch formach. Pracodawca może podpisać z innym pracodawcą umowę o świadczenie usług (np. serwisowych). W wykonaniu obowiązków wynikających z takiej umowy pracodawca deleguje pracownika do pracy w tym podmiocie. Ważne jest przy tym, aby umowa nie przewidywała jedynie delegowania pracownika, a koniecznie dotyczyła wykonania określonych usług przez jeden podmiot na rzecz drugiego. Kodeks pracy nie reguluje tzw. leasingu pracownika, stąd samo delegowanie pracownika byłoby uznane za usługę z zakresu działania agencji pracy tymczasowej, którą może wykonywać jedynie agencja zatrudnienia posiadająca zezwolenie. Wykonywanie takich usług przez pracodawcę nieposiadającego zezwolenia jest zagrożone grzywną nie mniejszą niż 3 tys. zł. Delegowanie pracownika, który jedynie wykonuje zadania i obowiązki wynikające z umowy serwisowej podpisanej pomiędzy pracodawcami, nie jest działaniem wchodzącym w zakres agencji zatrudnienia i nie narusza moim zdaniem prawa. Jeżeli delegowanie następuje na okres powyżej trzech miesięcy, wówczas należy zmienić pracownikowi umowę o pracę (przede wszystkim miejsce pracy). To pozwoli uniknąć konieczności wypłaty diet z tytułu podróży służbowej.

Alternatywnym rozwiązaniem, uregulowanym przez kodeks pracy, jest udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego na czas wykonywania pracy u innego pracodawcy. Należy pamiętać, że musi się to odbyć za zgodą pracownika oraz po zawarciu trójstronnego porozumienia pomiędzy dotychczasowym pracodawcą, nowym pracodawcą oraz pracownikiem.