Od 1 listopada 2018 roku wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny, podwyżki świadczeń mogą spodziewać się także opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy otrzymują

O 1 listopada 2018 roku wzrosną kwoty świadczeń rodzinnych, a dokładnie zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej.

Zasiłek pielęgnacyjny. Przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków, jakie ponoszą opiekunowie osób niepełnosprawnych zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, powstałej przed 21 roku życia
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Od 12 lat zasiłek pielęgnacyjny wnosił niezmiennie 153 zł miesięcznie. Od 1 listopada 2018 roku świadczenie ma wzrosnąć do kwoty 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł). W drugim etapie, od 1 listopada 2019 roku zasiłek ma wynosić 215,84 zł (wzrost o o 31,42 zł). Docelowo kwota zasiłku wrośnie więc o ponad 40 proc.

Świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Natomiast świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych nie były podwyższane od momentu ich wprowadzenia, czyli od 1 stycznia 2013 r. w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz od 15 maja 2014 r. w przypadku zasiłku dla opiekuna.

O specjalny zasiłek opiekuńczy mogą ubiegać się nie tylko osoby, które zrezygnowały z pracy, aby sprawować stałą opiekę nad osobą niepełnosprawną, ale także opiekunowie, którzy w ogóle nie podjęli zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Ponadto zasiłek przysługuje również rolnikom, ich małżonkom i domownikom. Do tej pory specjalny zasiłek opiekuńczy wynosił 520 zł miesięcznie, a od 1 listopada wzrośnie do 620 zł (podwyżka o 100 zł).

Z kolei opiekunom dorosłych osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wskutek nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych utraciły 1 lipca 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i jednocześnie nie spełniły kryterium dochodowego do otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego, przysługuje zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Rząd podwyższył także to świadczenie o 100 zł i do 1 listopada będzie ono wynosić 620 zł.