W ubiegłym roku inspektorzy pracy, którzy skontrolowali prawie 5 tys. pracodawców, wykryli nieprawidłowości w zakresie terminowego udzielania urlopów wypoczynkowych. Dotyczyły one aż 116 tys. pracowników. Dzięki ich interwencji ponad 93 tys. osób udzielono zaległych urlopów wypoczynkowych.

Inspektorzy podkreślają, że jedną z przyczyn takich nieprawidłowości jest niewłaściwa organizacja pracy. Wynikają one ponadto stąd, że pracodawcy, szukając oszczędności, ograniczają stan zatrudnienia. To, według Romana Gedrojcia, zastępcy głównego inspektora pracy, utrudnia pracownikom korzystanie z urlopów wypoczynkowych, ponieważ nie ma ich kto zastąpić. Nie tylko nie wykorzystują więc prawa do urlopu wypoczynkowego, ale także często pracują w godzinach nadliczbowych.

Mimo tego, że obecnie w Polsce brakuje rąk do pracy, pracownicy wciąż obawiają się zwolnień. Dlatego najczęściej rezygnują ze zgłaszania do sądów pracy roszczeń w zakresie naruszania przez pracodawcę przepisów o urlopach wypoczynkowych.