Kwalifikacje urzędników mianowanych są poświadczone państwowym egzaminem, a takie osoby wciąż są kuszone przez rynek. Zdolni często wolą odejść do korporacji, niż ubiegać się o awans -mówi Andżelika Możdżanowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw, członek Rady Służby Publicznej.
Rozpoczęła pani adresowaną do urzędników kampanię „Prosto i kropka”. Co ma się dzięki niej zmienić?
Chcemy zacząć pisać przystępnym językiem. Prostym. Przyjęłam za cel, aby z każdego, nawet najniższego szczebla administracji wychodziły zrozumiałe pisma, aby każdy szczebel administracji tworzył zrozumiałe przepisy prawa. Chcemy też, aby taki język stosowały Krajowa Administracja Skarbowa i ZUS.