Czas poszukiwania pracy w Polsce skrócił się do średnio dwóch miesięcy, a odsetek osób, które zmieniły w ostatnim półroczu pracodawcę wzrósł do 24 proc. - wynika z badania agencji Randstad.

"Z kwartału na kwartał coraz mniej czasu zajmuje Polakom znalezienie nowego zatrudnienia - obecnie średnio do 2 miesięcy. Jeszcze na początku roku trwało to dwa tygodnie dłużej. Ponad połowa respondentów, którzy (...) w ciągu 6 miesięcy zmieniali pracodawcę, znalazła pracę w ciągu miesiąca" - napisano w raporcie.

Najkrócej pracy szukają mężczyźni (1,7 miesiąca). Kobietom poszukiwanie pracy zajmuje średnio 2,3 miesiąca. Najkrócej pracy szukają osoby w wieku 40-49 lat (1,7 miesiąca) i pracownicy do 29 r. życia (1,8 miesiąca). Najdłużej nowej pracy szukają osoby w wieku 30-39 lat (2,5 miesiąca).

"Nie zmienił się odsetek pracowników, którzy aktywnie poszukują nowego zatrudnienia - deklaruje tak 1 na 10 ankietowanych. W porównaniu z zeszłym kwartałem wzrosła natomiast o 5 pkt. proc. liczba osób, które rozglądają się za ofertami pracy i sięga ona 45 proc." - napisano.

"Z badania wynika, że o 5 pkt. proc wzrósł odsetek osób, które zmieniły w ostatnim półroczu pracodawcę (24 proc.), a o 2 pkt. proc. osób, które zmieniły stanowisko (19 proc.). Liczba pracowników, którzy w ciągu pół roku zmienili miejsce zatrudnienia, jest najwyższa od końca zeszłego roku - wtedy taką sytuację deklarowało 1/5 respondentów, dziś już blisko 1/4" - dodano.

Do głównych powodów rotacji wciąż należy wyższe wynagrodzenie (56 proc.). Równie dynamicznie na znaczeniu zyskuje chęć rozwoju zawodowego. Przesłanką do zmiany pracy jest również korzystniejsza forma zatrudnienia u nowego pracodawcy (37 proc.).

W skali kraju o 17 pkt. proc. do 30 proc. względem stycznia wzrósł odsetek uczestników badania, którzy uznali, że pracują w danym miejscu na tyle długo, że czas coś w tej kwestii zmienić.

Bieżące badanie zostało zrealizowane w dniach 3-12 września 2018 r. na próbie 1000 osób w wieku 18-64 lat.