W ostatnim tygodniu września odbyła sie w Budapeszcie olimpiada umiejętności zawodowych – EuroSkills 2018. Polska debiutowała w tej prestiżowej imprezie, której głównym celem jest promocja edukacji branżowej.
ikona lupy />
Media

O rozmachu EuroSkills najlepiej świadczą liczby. W tym roku w olimpiadzie młodych profesjonalistów udział wzięło ponad 600 osób reprezentujących 28 krajów, a zawodników startujących w 37 konkurencjach dopingowało w halach Hungexpo ponad 80 tysięcy widzów. Rywalizowano tym razem w obrębie sześciu kluczowych sekcji: Technologii komunikacji i informacji; Technologii wytwarzania i inżynierii; Technologii konstrukcyjnych i budowlanych; Transportu i logistyki; Usług socjalnych oraz Sztuk kreatywnych i mody.

Polskę reprezentowało osiem osób: Mateusz Dąbrowski i Przemysław Krasnodębski w mechatronice, Dawid Grodzki w konkurencji tynkarstwo i systemy suchej zabudowy, Sylwia Leszczyńska we florystyce, Maciej Pisarek w gotowaniu, Robert Stachowski we fryzjerstwie, Bartosz Trocha w murarstwie oraz Tymoteusz Dubiński startujący w konkurencji pokazowej – ciesielstwie.

Największy sukces spośród naszych reprezentantów odniósł Maciej Pisarek, który w zawodach kucharzy zdobył prestiżowy laur – Medallion for Excellence (Medal Doskonałości). Nie było to wcale łatwe, bo w konkurencji gotowanie wzięło udział aż 23 zawodników, co zmusiło organizatorów do podzielenia startujących na dwie grupy: poranną i popołudniową.

Do zawodów EuroSkills z dużą uwagą i zaangażowaniem podchodzą również przedstawiciele resortu edukacji. Naszym zawodnikom kibicowali i wspierali ich pani minister Anna Zalewska oraz polski ambasador Jerzy Snopka. Oboje nie szczędzili pochlebstw dla kunsztu i ciężkiej pracy zawodników.

– Obecność Polski na EuroSkills to bardzo ważny element promocji naszej ojczyzny – powiedział ambasador RP. Z jednej strony, włączamy się do bardzo elitarnych zawodów, z drugiej zaś, swoją obecnością pokazujemy zainteresowanie szeroką sferą edukacji szkolnictwa branżowego. To doświadczenie jest bezcenne, zarówno z perspektywy uczestników, jak i ewentualnych naszych aspiracji do organizacji imprezy w Polsce w przyszłości – podsumował Jerzy Snopek.

Sami uczestnicy – nasi reprezentanci – zauważyli, że trudno przecenić rolę zawodów z perspektywy sprawdzenia się w konfrontacji z przedstawicielami innych państw, funkcjonującymi w tej samej branży. Nie mniej istotny był aspekt zdobycia nowych doświadczeń, obserwowania przedstawicieli innych krajów przy pracy, nawiązanie kontaktów na płaszczyźnie zawodowej i towarzyskiej. Jak podkreślili młodzi Polacy, ważny też był aspekt psychologiczny, czyli możliwość sprawdzenia się w działaniu „pod presją”. Wszyscy – tak zawodnicy, jak i polscy eksperci (łącznie 12 w różnych specjalizacjach) biorący udział w EuroSkills – podkreślali bardzo wysoki poziom rywalizacji.

– Nasza obecność tutaj będzie procentować w kolejnych latach – powiedziała Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, dopingująca reprezentantów Polski. – Musimy być stałymi uczestnikami zarówno EuroSkills, jak i WorldSkills, a w przyszłości pokusić się o organizację tych zawodów w Polsce.

Przygotowania i start Polski w EuroSkills (podobnie jak w globalnym WorldSkills) koordynowała, na mocy decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Na FRSE spoczywał obowiązek wyłonienia zawodników oraz ekspertów, którzy reprezentowali nasz kraj. FRSE odpowiedzialna jest również za przygotowanie narodowych konkursów kompetencji zawodowych stanowiących eliminacje do konkursów w skali europejskiej i światowej.

– W tym roku nadrobiliśmy bardzo dużą zaległość: udziałem w budapeszteńskich zawodach wypełniliśmy ważną lukę, naszą nieobecność przez kilkanaście lat istnienia EuroSkills – powiedział dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE. Zawody idealnie wpisują się w jedną z kluczowych idei Ministerstwa Edukacji Narodowej, czyli odbudowania i dalszego rozwoju szkolnictwa branżowego w Polsce. To znakomita promocja tej formy edukacji i możliwość podnoszenia oraz zdobywania kompetencji. A to trudno przecenić w kontekście przyszłego wejścia młodych ludzi na rynek pracy i osiągnięcia samodzielności – podsumował udział Polski w EuroSkills dyrektor FRSE.

Udany debiut Polski i zdobyte doświadczenie już procentują i będą procentować w przyszłości. Jeszcze w Budapeszcie zapadła decyzja o stałym udziale naszej reprezentacji w EuroSkills i WorldSkills. W dalszej perspektywie Polska będzie mogła aplikować o organizację zawodów w naszym kraju.

Więcej informacji na temat EuroSkills oraz innych obszarów edukacji dorosłych na Platformie Komisji Europejskiej EPALE: www.ec.europa.eu/epale/pl/ikona lupy />
ikona lupy />ikona lupy />

PARTNER

ikona lupy />